Tiedon ongelma ja tietämisen tavat 5 op (OY) - ay700635P

15.12.2021–26.09.2022 Oulu

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ke 15.12.21 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tietoa, tietämistä ja tietämisen tapoja luonnehtivia filosofia käsitteitä, ongelmia ja ongelmien ratkaisuehdotuksia.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 31.1.22 klo 17.00-20.00 (Huom. muutos tenttipäivässä)
1. uusinta ma 11.4.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 26.9.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

- Pritchard, Duncan. 2006. What is this thing called knowledge. London: Routledge.