Tiedonhallinnan tietoturvallisuus

Tiedonhallinta organisaatioissa käsittää myös tietoturvallisuudesta huolehtimisen. Julkisella sektorilla mm. tiedonhallintalaissa tuli lisää vaatimuksia julkisoikeudellisille toimijoille. Lainsäädännössä puhutaan mm. tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimuksista, mitä se tarkoittaa?

Aika ja paikka

Ti 26.1.2021 klo 9.00–15.00 verkossa

Etäryhmät Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa

Voit osallistua etänä myös omalta laitteeltasi.

Kohderyhmä

Julkisen sektorin johto, esimiehet ja päättäjät, kehittämisen parissa toimivat, it-hallinto ja -asiantuntijat

Kouluttaja

Teknologia- ja tietoasiantuntija Jarkko Koivuniemi

Sisältö

Tietoturvallisuus on isossa roolissa, kun puhutaan tiedonhallinnan järjestämisestä ja kuvaamisesta, yhteentoimivuudesta tai teknisten rajapintojen sekä katseluyhteyksien toteuttamisesta. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta tiedonhallinnassa mm. tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta.
Mitä tarkoittaa, kun henkilöiltä vaaditaan erityistä luotettavuutta? Miten toimintaympäristön tietoturvallisuustilaa seurataan? Mitä tarkoittaa tietoturvallisuus koko tiedon elinkaaren ajan?


Johdanto tiedonhallintalakiin
Tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset
Riskienhallinta ja yleiset vaatimukset

 • Tietoriskien analyysi ja hallinta
 • Säädökset

Elinkaari ja tietojen käsittely

 • Tietoturvallisuus läpi tiedon elinkaaren
 • Tiedon tuottaminen ja vastaanotto
 • Tiedon säilytys ja käyttö
 • Tiedon arkistointi, jakaminen, siirtäminen ja luovuttaminen
 • Tiedon tuhoaminen

Elinkaaren huomioiminen tietojärjestelmissä

 • Määrittely- ja suunnitteluvaihe, kilpailutus- ja hankintavaihe
 • Toteutusvaihe ja käyttöönottovaihe sekä ylläpito
 • Käytöstä poisto

Vahingoilta suojaaminen
Lokitietojen kerääminen

 • Lokienhallinnan suunnittelu ja ohjaus
 • Kerääminen ja säilyttäminen
 • Seuranta ja analysointi, luovuttaminen
 • Lokitietojen suojaaminen

Turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä

Hinta

140 € Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta laitteelta sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä / 150 € Kuusamon etäryhmässä sisältäen myös lounaan

Ilmoittautuminen

11.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse siinä tapauksessa toimipaikaksi Oulu.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi