Tiedonhallintamallin laatiminen ja hyödyntäminen kuntasektorilla

Tiedonhallintamallin tarkoitus, laatiminen ja hyödyntäminen perustuu lakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki 906/2019) sekä siihen liittyvistä laeista, jotka tulivat voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalautakunta antaa aiheesta myös suosituksia.

Aika ja paikka

Ti 6.10.2020 klo 9.00–15.30

Lähiopetus Oulussa, etäryhmät Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Osallistujien toivotaan olevan organisaation eri hallintokunnista ja toimialoilta ml. johtoryhmän jäseniä

Kouluttaja

Teknologia- ja tietoasiantuntija Jarkko Koivuniemi

Sisältö

Tiedonhallintamallissa kuvataan tehtävien hoidossa toteutettavasta tiedonhallinnasta. Se on laadittava ja ylläpidettävä palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Se on kuvaus tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi, tietojen keräämisen tehostamiseksi, tietojärjestelmien ja -varantojen yhteentoimivuuden tehostamiseksi ml. tietoturvallisuuden kuvaukset.

  • Miten hallita lisääntyvää tietomäärää
  • Tiedon elinkaaren hahmottaminen
  • Uusien digiratkaisujen tunnistaminen ja hallitseminen
  • Riskien hallinta
  • Tiedonhallinnassa muutosten vaikutukset
  • Miten tiedonhallinta toteutettava organisaatiossa tietoaineistoja käsiteltäessä

Toteutus

Koulutuksessa laaditaan tiedonhallintamalli workshop työskentelynä

 

 

Hinta

160 € Oulussa / 150 € Kuusamossa / 140 € Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta koneelta

Hinta sisältää  koulutuksen ja sähköisen materiaalin, Kuusamossa myös lounaan.

Ilmoittautuminen

18.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse toimipaikaksi siinä tapauksessa Oulu.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi