Tieteellinen ajattelu ja tieto 5 op(JY)

Pyhäjärvi, Ylivieska

Aika ja paikka

Ylivieska ja Pyhäjärvi

Kouluttaja

Yliopiston opettaja Sari Paajanen ja ryhmäohjaaja Heli Kettunen-Torvikoski

Sisältö

Luentotallenteet 10 tuntia tai mahdollisesti luentoihin ja kirjallisuuteen pohjautuva ohjattu oppimispäiväkirja.  TAI ryhmäsuoritus.

Ryhmäohjausta opintojkaosn sisältöihin , luentojen seuraamiseen ja oppimispäiväkirjan laatimiseen.

Oppisisällöt:

Tieteellisen ajattelun ja argumentaation tunnuspiirteitä

Tutkimuksen lukutaito

Kasvatustieteellisen tutkimuksen metodologiset päälinjat