Tieteellinen viestintä 5 op (OY) - AY900084Y

08.08.2023–31.08.2023 Verkossa

Aika

08.–31.08.2023

Paikka

Etäopintoina Zoomissa/Teamsissa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

14.6.2023 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Ti 8.8. klo 16.30-19.00
to 10.8. klo 16.30-19.45
ti 15.8. klo 16.30-19.45
to 17.8. klo 16.30-19.45
ti 22.8. klo 16.30-19.45
to 24.8. klo 16.30-19.45
ma 28.8. klo 16.30-19.45
ti 29.8. klo 16.30-19.45
to 31.8.2023 klo 16.30-19.45

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FM Outi Mikkola

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija                                              
•    tunnistaa tieteellisen tekstin
•    pystyy löytämään ja ilmaisemaan tieteellisestä tekstistä siinä esitetyn tutkimusongelman, -aukon
•    osaa tarkentaa tekstiään välttääkseen tieteellisen vilpin
•    osaa arvioida lukemaansa ja kuulemaansa tieteellistä viestintää kurssilla esitetyistä lähtökohdista
•    pystyy uudistamaan omia kirjoittamiseen liittyviä käsityksiään
•    osaa pitää tieteellisen esityksen
•    osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
•    osaa raportoida ja todentaa oppimaansa eri tavoin

Sisältö

Tieteellinen tyyli, viestintä ja kieli, kielenhuolto, referointi, lähteet ja viittaaminen, opinnäytteen rakenne ja tutkimuskysymykset, kirjoitusprosessi, tieteestä kertominen, akateemiset viestintätilanteet.

Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Toteutustapa

Etäopetuksena järjestettävä kontaktiopetus noin 35 h ja itsenäistä työskentelyä noin 100 h

Oppimateriaali

  • Kaakkuri-Knuuttila, M-L (2013). Tutkimuksen rakenne ja arviointi. Teoksessa Kaakkuri-Knuuttila, M-L. (toim) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. 368-387.
  • Svinhufvud, K. (2007). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi. Valikoiduin osin.
  • Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto.
  • Kielijelppi, kirjoitusviestintä. Helsingin yliopisto
  • APA-viittaustyyli. RefWorks. Oulun yliopiston kirjasto
  • Tutkijan ABC. Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen etäopetuksena järjestettävään kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Hinta

160 €

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, ovat opinnot sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi.

Ilmoittaudu

14.6.2023 mennessä

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (14.6.2023) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.