Tieteellinen viestintä 5 op (OY) - AY900084Y

08.08.2023–31.08.2023 Verkossa

Aika

08.–31.08.2023

Paikka

Etäopintoina Zoomissa/Teamsissa

Kenelle

Kaikki kiinnostuneet

Ilmoittautuminen

14.6.2023 mennessä

Hinta

160 €

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Jaana Rantanen
jaana.rantanen@pohjois-pohjanmaa.fi
puh. 044 465 2204

Aika ja paikka

Ti 8.8. klo 16.30-19.00
to 10.8. klo 16.30-19.45
ti 15.8. klo 16.30-19.45
to 17.8. klo 16.30-19.45
ti 22.8. klo 16.30-19.45
to 24.8. klo 16.30-19.45
ma 28.8. klo 16.30-19.45
ti 29.8. klo 16.30-19.45
to 31.8.2023 klo 16.30-19.45

Opintojakso järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

FM Outi Mikkola

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija                                              
•    tunnistaa tieteellisen tekstin
•    pystyy löytämään ja ilmaisemaan tieteellisestä tekstistä siinä esitetyn tutkimusongelman, -aukon
•    osaa tarkentaa tekstiään välttääkseen tieteellisen vilpin
•    osaa arvioida lukemaansa ja kuulemaansa tieteellistä viestintää kurssilla esitetyistä lähtökohdista
•    pystyy uudistamaan omia kirjoittamiseen liittyviä käsityksiään
•    osaa pitää tieteellisen esityksen
•    osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti
•    osaa raportoida ja todentaa oppimaansa eri tavoin

Sisältö

Tieteellinen tyyli, viestintä ja kieli, kielenhuolto, referointi, lähteet ja viittaaminen, opinnäytteen rakenne ja tutkimuskysymykset, kirjoitusprosessi, tieteestä kertominen, akateemiset viestintätilanteet.

Järjestämistapa

Monimuoto-opetus

Toteutustapa

Etäopetuksena järjestettävä kontaktiopetus noin 35 h ja itsenäistä työskentelyä noin 100 h

Oppimateriaali

  • Kaakkuri-Knuuttila, M-L (2013). Tutkimuksen rakenne ja arviointi. Teoksessa Kaakkuri-Knuuttila, M-L. (toim) Argumentti ja kritiikki. Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. 368-387.
  • Svinhufvud, K. (2007). Kokonaisvaltainen kirjoittaminen. Helsinki: Tammi. Valikoiduin osin.
  • Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto.
  • Kielijelppi, kirjoitusviestintä. Helsingin yliopisto
  • APA-viittaustyyli. RefWorks. Oulun yliopiston kirjasto
  • Tutkijan ABC. Turun yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Osallistuminen etäopetuksena järjestettävään kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely ja annettujen tehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Huomioitavaa

Mikäli olet Oulun yliopiston läsnäolevaksi ilmoittautunut perustutkinto-opiskelija ja opinnot ovat hyväksytyt HOPS:iisi, opinnot saattavat olla sinulle maksuttomat. Mainitsethan ilmoittautumisen yhteydessä tiedekuntasi ja koulutusohjelmasi. Tutustu lisätietoihin koskien opintojen suorittamista maksutta ja perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeutta avoimissa yliopisto-opinnoissa: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Hinta

160 €

Ilmoittaudu

14.6.2023 mennessä

Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelija, tutustu ennen ilmoittautumistasi tähän: Perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (14.6.2023) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan 25 € peruutusmaksua. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.