Tieteen ja uskonnon suhde 5 op (OY) - ay700687A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 30.3.2020 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 11.5.2020 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 15.6.2020 klo 17.00-20.00

Kouluttaja

Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa historiallisissa konteksteissaan.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Peter Harrison: The Territories of Science and Religion
-Ronald L. Numbers: Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.