Tieteen ja uskonnon suhde 5 op (OY) - ay700687A

Aika ja paikka

Kirjatentti

Ma 29.3.2021 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 3.5.2021 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 14.6.2021 klo 17.00-20.00

Suoritetaan verkkotentteinä. Osallistumisohjeet lähetetään ilmoittautuneille.
Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttiä tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kouluttaja

Tenttaatori: Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa historiallisissa konteksteissaan.

Suoritustapa

Kirjatentti

Kirjallisuus

-Peter Harrison: The Territories of Science and Religion
-Ronald L. Numbers: Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.