Tieteen ja uskonnon suhde 5 op (OY) - AY700687A

21.03.2023–13.11.2023 Verkossa

Aika ja paikka

Jakson aloitusluento:
Ti 21.3.23 klo 17.00-17.45, Zoom, ei tallenneta

Kouluttaja

Dos. Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelija muodostaa kattavan kuvan tieteellisten ja uskonnollisten ajattelutapojen eroista erilaisissa historiallisissa konteksteissaan.

Sisältö

Suoritustapa

Verkkotentti tai essee
Ma 24.4.23 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 5.6.23 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 13.11.23 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/

Kirjallisuus

- Peter Harrison: The Territories of Science and Religion
- Ronald L. Numbers: Galileo tyrmässä ja muita myyttejä tieteestä ja uskonnosta

Arviointi

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa 1-5. Numeerisessa asteikossa nolla merkitsee hylättyä suoritusta.