Tieteenfilosofia 5 op (OY) - ay700636A

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Opiskelijalle muodostuu syvällinen käsitys tieteenfilosofian ongelmista ja käsitteistä.

Sisältö

Verkkotentti tai essee
Ma 7.2.22 klo 17.00-20.00
1. uusinta ma 9.5.22 klo 17.00-20.00
2. uusinta ma 10.10.22 klo 17.00-20.00

Opinnot suoritetaan lähtökohtaisesti verkkotentteinä Moodlessa. Jos opiskelija haluaa tehdä suorituksia esseinä, hänen tulee sopia asiasta opettajan kanssa.

Ilmoittaudu tenttiin 14 vrk ennen tenttipäivää kesäyliopiston tenttikalenterin kautta: https://www.ppkyo.fi/fi/tenttikalenteri/
Kerro tenttilomakkeella, mitkä kirjat aiot tenttiä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus

LUETTAVA KAKSI KIRJAA

VALITSE YKSI SEURAAVISTA:
- Haaparanta, Leila ja Niiniluoto, Ilkka. 2016: Johdatus Tieteelliseen Ajatteluun. Helsinki: Gaudeamus.
TAI
- Kiikeri, Mika ja Ylikoski, Petri. 2004. Tiede tutkimuskohteena. Helsinki: Gaudeamus.
TAI
- Raatikainen, Panu. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus.

JA TOINEN SEURAAVISTA:
- Godfrey-Smith, Peter 2003. Theory and Reality. An Introduction to the Philosophy of Science. Chicago (Ill.): University of Chicago Press.
TAI
- Kent W. Staley. 2014. An Introduction to the Philosophy of Science (Cambridge Introductions to Philosophy). Cambridge: Cambridge University Press.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru