Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa (lähikoulutus)

Aika ja paikka

La 20.11.2021 klo 9.00–15.00 Oulu, ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa

Kohderyhmä

Lukion kemian opettajat

Kouluttaja

Kemian ja matematiikan lehtori, ainekoordinaattori, yhteisöpedagogi (AMK), FM Ari Myllyviita
Ari Myllyviita on myös opettajakouluttaja, e-oppikirjailija ja vieraileva tutkija Johannesburgin yliopiston opetuksen tutkimuskeskuksessa

Sisältö

09.00  
Esittäytyminen ja päivän tavoitteiden asettaminen, aikataulusta sopiminen
09.15    
Sähköiset työvälineet opettamisessa, oppimisessa ja arvioinnissa
Miten sähköiset työvälineet ovat muuttaneet opetusta, oppimista ja arviointia?
Pedagoginen näkökulma sähköisten työvälineiden käyttöön
Esimerkkejä sähköisten työvälineiden käytöstä (joihin palataan tarkemmin)
10.00    
Sähköiset työvälineet ylioppilaskokeessa
11.00    
Sähköisen työvälineet kursseittain. Mitä uutta tuo LOPS 2021?
MAOL:in materiaali (LOPS 2019 Kemian tukimateriaalia - MAOL)
12.00    
Lounastauko
12.45    
Johdanto mallintamiseen: Mallintaminen, molekyylimallinnus, Graafiset esitykset – MarvinSketch ja Molview
Kemiallisten reaktioiden kirjoittaminen ja piirtäminen
13.30    
Johdanto spektroskopiaan: Spektroskopia, spektrometria – IR, NMR, MS, UV – Spektrikirjastot, spektrien tuottaminen
14.15    
Sähköinen arviointi - formatiivinen ja summatiivinen arviointi
14.45    
Loppukeskustelu ja etätehtävän anto

Hinta

150 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

3.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2201

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru