Tietokirjoittaminen II 5 op (TY) - LUKI1207

Aika ja paikka

19.-20.3. ja 23.-24.4.21, pe klo 17.00-20.15, la klo 9.00-16.00
Etäopetus

Kouluttaja

Kirjailija Anne Lukkarila

Tavoitteet

Tavoitteena on jäsentää kirjoittamista tavoitteellisena työnä ja löytää omia työtapoja sekä hahmottaa laaja tietokirjoittamisen kenttä lukuisine mahdollisuuksineen.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luovaan tietokirjoittamiseen, sen muotoihin, mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Keskiössä on tavoitteellinen, yleistajuinen tietokirjoittaminen. Kurssin painotukset vaihtelevat vuosittain. Kurssi voidaan järjestää luentokurssina tai kokonaisuutena, jossa on sekä luentoja että työpajoja.

Opintosuoritukset

Luennot (8 t), harjoitukset (16 t), harjoitustyö ja portfolio
Opetuksessa on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi: 0-5
Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan. Kurssilla arvioidaan myös opiskelijan aktiivisuus ja motivaatio.

Kirjallisuus

- Raimo Jussila, Eero Ojanen, Taija Tuominen (toim.): Tieto kirjaksi (2006)
- Emilia Karjula - Tiina Mahlamäki (toimj.): Kurinalaisuutta ja kuvittelua - Näkökulmia luovaan kirjoittamiseen (2017)
- Tiina Raevaara - Urpu Strellman: Tietokirjailijan kirja (2019)
- Johanna Venho (toim.): Mitä essee tarkoittaa? (2012)

Huom. Kirjallisuuteen voi tulla muutoksia.