Tietosuoja ja henkilötiedot etäopetuksessa

Koulutuksessa opit, mitä asioita tulee huomioida henkilötietojen käsittelyssä etäopetuksessa. Tunnet tärkeimmät GDPR:n periaatteet jotka liittyvät opetuksen järjestämiseen etäyhteydellä ja verkkoalustoilla. Osaat myös arvioida sovelluksia ja oppimisalustoja tietosuojan näkökulmasta.

Aika ja paikka

Ti 15.9.2020 klo 13.00–15.00 verkossa (ajankohta muuttunut)

Etäryhmät Oulussa, Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu opetushenkilöstölle, koulutussuunnittelijoille sekä muille, jotka haluavat päivittää osaamistaan tietosuojasta etäopetuksessa

Kouluttaja

KM Harto Pönkä
Pönkä on kokenut opettajien täydennyskouluttaja sekä koulutusteknologian ja sosiaalisen median asiantuntija.
Hän on julkaissut sosiaaliseen mediaan liittyviä kirjoja (mm. Open somekirja) sekä artikkeleita ja analyysejä. Pönkä on aktiivinen verkkokeskustelija, bloggaaja ja kolumnisti. Hänet tunnetaan myös tekemistään sosiaalisen median tilastokatsauksista ja verkostoanalyyseistä.

Sisältö

Tietosuojaan liittyvät kysymykset korostuvat etäopetuksessa. Opetuksessa saatetaan käyttää sekä omia että ulkopuolisten palveluntarjoajien sovelluksia ja oppimisalustoja. Samalla tulee huomioida GDPR:n vaatimusten toteutuminen niin opettajien/kouluttajien kuin oppijoidenkin osalta. Tämän takia opettajien on etäopetuksessa tunnettava henkilötietojen käsittelyn tärkeimmät säännökset ja hyvät käytännöt.

  • Henkilötietorekisterien perusasiat (GDPR)
  • Henkilötietojen käsittely etäopetuksessa - mitä on huomioitava?
  • Sähköinen viestintä ja viestintäsalaisuus opetuksessa
  • Henkilötietojen käsittelyn ikärajat ja huoltajilta pyydettävät luvat (kuvausluvat ja tietojen julkaisu)
  • Tietosuoja sosiaalisen median palveluissa ja sovelluksissa
  • Tietosuojan hyvät käytännöt ja vastuut opetuksen järjestäjän ja opettajan näkökulmasta
  • Tietosuojarikkomuksiin reagointi
  • Aikaa kysymyksille

 

Hinta

90 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

4.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumispainikkeen kautta

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi