Tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt sosiaali- ja terveysalalla

Huolehdi sosiaali- ja terveysalan tietoturvasta! Sosiaali -ja terveysalalla käsitellään päivittäin arkaluonteisia asiakas-ja potilastietoja. Tämä edellyttää palveluntuottajalta omia menettelyitä tietosuoja- ja tieturva-asioiden hallitsemiseksi. Erityisen tärkeää on, että palveluntuottajalla on olemassa ennakointi- ja hallintakeinot tietoturvallisuuteen liittyvien riskien osalta. Lainsäädäntö vaatii palveluntuottajalta tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman laatimista, mikä on myös yksi tarkistettavista asiakirjoista viranomaisten tekemillä tarkastuskäynneillä. Koulutus antaa tietoa myös siitä, miten voit virittää tietosuojan ja tietoturvan omavalvontasuunnitelman entistä paremmaksi työvälineeksi.

Kun nyt ollaan eletty ja eletään vielä jonkin aikaa poikkeuksellisia aikoja koronan vuoksi, tietosuoja- ja tietoturvariskit ovat kohonneet ja esimerkiksi kyberrikolliset ovat poikkeusaikoina erityisen aktiivisia. Kyberrikollisuus on yksi teema mitä koulutus sivuaa. Samoin poikkeusaikoina myös kiire luo uhkia tietosuojan ja tietoturvan toteutumisen osalta, mikä korostuu entisestään sosiaali- ja terveysalalla.

Aika ja paikka

Pe 16.10.2020 klo 9.00–15.30

Lähiopetus Oulussa, etäryhmät Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Yksityiset ja julkiset sosiaali- ja terveydenalan palveluntuottajat, jotka haluavat saada tietoa ja työkaluja toimialan tietosuojan ja tietoturvan käytännöistä

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:

  • Asiakkaan ja potilaan yksityisyyden suojaaminen
  • Kirjaaminen tietoturvallisesti
  • Salassapito
  • Kansallinen tietosuojalainsäädäntö ja EU:n tietosuoja
  • Viranomaisvaatimukset esimerkiksi Kanta-palveluiden osalta
  • Tietosuojan ja tietoturvan omavalvonta
  • Tietosuoja -ja tietoturvariskit
  • Tietosuoja -ja tietoturvakäytännöt

Hinta

130 € Oulussa / 120 € Kuusamossa / 110 € Pyhäjärvellä, Raahessa, Ylivieskassa ja omalta koneelta

Hinta sisältää koulutuksen ja sähköisen materiaalin, Kuusamossa myös lounaan.

Ilmoittautuminen

28.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun, Kuusamon, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Kattilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi