Tietosuojavastaavan ABC

EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä alati digitalisoituvassa toimintaympäristössä korostuu tietosuojavastaavan roolin merkitys ja organisaation vastuut tietosuojakysymyksissä. Tietosuojavastaavat nähdään organisaatioiden tilivelvollisuuden kulmakivinä, sillä tietosuojavastaavat tukevat roolinsa kautta säännösten noudattamista. Tämä tapahtuu esimerkiksi organisaatiokohtaisten toimintatapojen määrittämisen, erilaisten tietosuojaa tukevien työvälineiden, henkilöstön kouluttamisen ja toiminnan seuraamisen kautta.

Tietosuojavastaavalla on siis keskeinen ja tärkeä rooli organisaation tietohallintajärjestelmässä ja hänen osaamisensa varmistaminen on tärkeää jokaiselle organisaatiolle.

Aika ja paikka

To 13.10.2022 klo 9.30–16.00

Koulutus toteutetaan etäopetuksena Zoom-palvelussa.

Kohderyhmä

Tietosuojavastaavan ABC on suunnattu sosiaali- ja terveysalan tietosuojavastaavien ohella myös organisaation johdolle. Organisaatiot ovat vastuussa tietosuojan ja tietoturvan toteutumisesta, lainsäädännön noudattamisesta ja riittävien resurssien varmistamisesta tietosuojavastaavan työskentelyn tukemiseksi.

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

  • Organisaation ja tietosuojavastaavan toimeen liittyvä keskeinen lainsäädäntö
  • Tietosuojan ja tietoturvan perusteet käytännössä
  • Tietosuojavastaavan asiantuntemus, toimenkuva ja valmiudet tehtävän hoitamiseen
  • Tietosuoja ja tietoturva riskit
  • Keskeisimmät työvälineet ja asiakirjat tietosuojan osalta

Hinta

130 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

26.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru