Tietosuojavastaavan osaaminen ajan tasalle!

Aika ja paikka

To 7.5.2020 klo 9.00–15.30

Oulu, etäluentona Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Kysy etätoteutusta omalle ryhmällesi myös muille paikkakunnille!

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntarjoajat ja tietosuojavastaavat

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kirkastaa tietosuojavastaavan toimenkuvaa ja taustoja sekä antaa työkaluja toimenkuvan edellyttämien työtehtävien hoitamiseen.

Sisältö

Muuttuneessa tietosuojalainsäädännössä korostuu tietosuojavastaavan roolin merkitys. Tietosuojavastaavat nähdään yrityksien tilivelvollisuuden kulmakivinä, sillä tietosuojavastaavat tukevat roolinsa kautta säännösten noudattamista. Tämä tapahtuu esimerkiksi yrityskohtaisten toimintatapojen määrittämisen ja erilaisten tietosuojaa ja tietoturvaa tukevien työvälineiden kautta. Tietosuojavastaavalla on siis keskeinen ja tärkeä rooli organisaation tietohallintajärjestelmässä.

Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia aiheita:
•    Keskeinen lainsäädäntö
•    Tietosuojavastaavan toimenkuva ja rooli
•    Tietosuojavastaavan asiantuntemus ja valmiudet tehtävän hoitamiseen
•    Tietosuojavastaavan ”työkalut”

Hinta

130 € Oulussa / 120 € Kuusamossa / 110 € Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa sisältäen koulutuksen, materiaalin ja kahvit, Kuusamossa myös lounaan

Ilmoittautuminen

20.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoo

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Eija Karhu, puh. 044 021 0122, eija.karhu@raahe.fi