6. Toiminnalliset opetusmenetelmät

14.10.2023–14.10.2023 Ylivieska

Aika ja paikka

Lauantai 14.10.2023 klo 9.00 - 15.00 Ylivieskassa

Kohderyhmä

Perusopetuksen opettajat

Kouluttaja

KT Kati Keski-Mäenpää

Tavoitteet

Opetuksen toteuttaminen vaihtelevia opetusmenetelmiä käyttäen on yksi tapa monipuolistaa opetusta sekä ottaa erilaisten oppijoiden tarpeita huomioon opetuksessa. Monipuoliset opetusmenetelmät tarjoavat myös luontevia tilaisuuksia opetuksen eriyttämiseen oppijoiden tarpeiden ja valmiuksien mukaisesti.

Koulutuksen tavoitteena on perusopetuksen opettajien pedagogisen työpakin päivittäminen ja kehittäminen. Osallistujat saavat koulutuksessa tietoa ja omakohtaisia kokemuksia erilaisista aktivoivista, toiminnallisista ja oppilaslähtöisistä opetusmenetelmistä sekä voivat hyödyntää saatua tietoa käytännön opetustyössään.

Sisältö

Monipuolisten opetusmenetelmien hyötyjä

Opetusmenetelmien vaikutus oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja jaksamiseen

Erilaisia konkreettisia työtapoja ryhmäyttämiseen ja ryhmän lämmittelyyn

Aktivoivia, toiminnallisia ja oppilaslähtöisiä opetusmenetelmiä ja työtapoja, esimerkiksi:

- Opiskelijoiden ennakkokäsitysten ja –tietojen kartoittaminen, mm. admit slips, tietopohjan kokoaminen - Yhteistoiminnallinen oppiminen ja muut ryhmäprosessiin perustuvat työtavat, mm. kasautuva ryhmä, lumipallomenetelmä, sisäkkäiset piirit - Sosiometrian menetelmät, mm. janat - Opitun reflektointi, mm. symbolityöskentely, 3–2–1, palautelennokit

Huomioitavaa

Koulutus rakentuu kouluttajan alustuksista, ryhmän yhteisistä keskusteluista sekä erilaisista konkreettisista tehtävistä ja harjoituksista. Koulutuksessa hyödynnetään mm. Opinpaja Oy 2023 yhteistoiminnallisen oppimisen erilaisia työskentelytapoja. Koulutus edellyttää osallistujilta aktiivisuutta, sitoutumista sekä halua ja valmiutta omien ajatusten jakamiseen toisten kanssa.

Lisätietoa koulutuksesta: terhi.mustakangas@ylivieska.fi