Toimivaa yhteyttä kehosi kieleen! – Psykomotorisen Pesso Boyden -terapian nerokkaista harjoituksista oppia ja oivalluksia

Koulutuksen tavoitteena on oppia kokemuksellisesti havainnoimaan spontaaneja kehollisia reaktioita hyväksyvästi ja lempeällä uteliaisuudella.

Yksinkertaisuudessaan harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin kehotietoisuutta pitempään eri tavoin harjoittaneille. Päivä tukee myös valmiuksia ohjata itse kehollisia harjoituksia toisille turvallisesti ja jokaisen rajoja kunnioittavasti. Päivä sopii myös terapia-, opetus- ym. ihmissuhdealoilla toimiville, kun haluat oppia ymmärtämään enemmän asiakkaidesi kehollisista reaktioista.

Aika ja paikka

La 23.4.2022 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Voit tulla mukaan joko ammatillisesta kiinnostuksesta tai etsiessäsi lisätyökaluja omaan kasvuusi. Psykomotorinen Pesso Boyden -terapia tarjoaa välineitä ihmissuhdealoilla toimiville, esim. psykoterapeuteille, psykofyysisille fysioterapeuteille, opettajille, työnohjaajille ja mielenterveyden parissa työskenteleville.

Terapeuteille ja ihmissuhdetöissä toimiville PBSP tarjoaa toimivia työnohjauksellisia välineitä oman työn ja kasvun tueksi. Se auttaa ehkäisemään myötätuntouupumista ja tukee jaksamista. Sitä on kutsuttu myös ”terapeuttien terapiaksi”.

Koulutus soveltuu myös aikaisemmin PBSP-terapian perusteisiin tutustuneille.

Kouluttaja

Kehotunnetaitovalmentaja, työnohjaaja (STOry), MMT Riitta Saarikko

Saarikko on osallistunut PBSP-terapian kansainvälisiin koulutuksiin mm. Albert Pesson johdolla Bostonissa. Tällä hetkellä hän järjestää 3-vuotista PBSP-terapeuttikoulutusta Suomessa ja on viime vuosina ollut mukana järjestämässä ulkomaisten kouluttajien ohjaamia PBSP-seminaareja ja työpajoja Suomessa.

Sisältö

Psykomotorinen Pesso Boyden -terapian (PBSP) keholliset harjoitukset ovat yksinkertaisia ja tarkkaan valittuja. Ne opettavat, miten oma keho reagoi spontaanisti arjessa kertoen aidoista tunteistamme ja tarpeistamme. Harjoitukset opettavat syventämään oman kehon kuuntelua ja havaitsemaan, mitä keho haluaisi ilmaista tai minkälainen vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa olisi tyydyttävää. Ne ohjaavat pitämään omista tarpeista parempaa huolta ja ilmaisemaan itseä ja omia tarpeita rakentavasti.

Päivän aikana teemme kehollisia harjoituksia ja jaamme niihin liittyviä kokemuksia. Kunkin harjoituksen kulku kerrotaan ensin, jonka jälkeen jokainen saa päättää, haluaako osallistua harjoitukseen. Avaamme myös, mihin harjoitus perustuu ja käymme lyhyesti läpi psykomotorisen Pesso Boyden -työskentelyn perusteita.

Jokainen myös osallistuu kuunnellen ja kunnioittaen omia rajojaan, mitään ei tarvitse ”revitellä” eikä haastaa itseä liikaa epämukavuusalueelle.

Hinta

170 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin

Ilmoittautuminen

4.4.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäylipistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Mikä PBSP-terapia?

Albert Pesso ja Diane Boyden-Pesso kehittivät Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) menetelmää 1950-luvulta alkaen. Menetelmän ideana on luoda uusia symbolisia ”muistoja”, jotka korjaavat menneisyyden ihmissuhteissa tapahtuneiden traumojen luomia automaattisia reaktiomalleja. Uusi muisto kuvailee, millaista elämä olisi aikoinaan ideaalisesti ollut, jotta ihmisen luonnolliset biologiset kehitystarpeet olisivat täyttyneet hänen kannaltaan suotuisasti. Modernin neurotieteen ymmärrys mm. peilisoluista, empatiasta, moraalista ja kielen vaikutuksesta mielen toimintaan tukee PBSP:n oivaltavia ja täsmällisiä interventioita.

PBSP:n filosofia rakentuu psykodynaamiseen, kognitiivis-behavioristiseen ja systeemiseen näkemykseen yhdistettynä asiakaslähtöiseen työotteeseen. Asiakkaan kehollisen kokemuksen seuraaminen on keskeisessä roolissa. Pessot kehittivät erikseen kehollisia harjoituksia, jotta asiakkaat kykenisivät virittymään omaan keholliseen kokemusmaailmaansa paremmin.

”Kuluneiden 40 vuoden aikana Al Pesso ja Diane Boyden-Pesso ovat hioneet PBSP:stä tavattoman tehokkaan kniikan, joka antaa ihmiselle kokemuksia, joita vaille hän on jäänyt aiemmassa kasvussaan ja kehityksessään. PBSP:n taidokas ’rakennelma’ voi olla ainutlaatuinen, elämää perustavasti muuttava kokemus.”

– Bessel van der Kolk, MD

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru