Trauma, keho ja mieli – traumaterapiatyökalujen käyttöön ohjaava koulutus

22.04.2024–23.04.2024 Oulu, Verkossa

Mikä on trauma ja miten se vaikuttaa kehoon ja mieleen? Miten siitä selviydytään ja kuinka selviytymistä voi tukea? Hoidossa painopiste on selviytymiskeinojen opettaminen ja niiden käyttöön tukeminen. Työkalujen käyttöön vaikuttaa oleellisesti hoitavan henkilön ammattitaito.

Traumatapahtuman kokee suurin osa ihmisistä. Kokemuksen traumatisoivuus vaikuttaa merkittävästi traumaattisten häiriöiden syntyyn. Traumatapahtumaan lähes kaikki reagoivat, mutta valtaosa toipuu tapahtumasta resilienssin ja luonnollisen toipumisen ansiosta. Traumaattinen stressi aiheuttaa useimmille ylivireisyyttä akuutisti ja osalle pitkäaikaisesti. Trauma voi ilmetä tunkeutuvina mielikuvina ja palaumina ja myös välttelynä, jossa traumatisoitunut pyrkii välttämään trauman muistamista laukaisevia asioita. Ylivireisyys, mieleen tunkeutuvuus ja välttely johtavat usein turvallisuuden tunteen pirstoutumiseen sekä rauhattomuuteen, jotka puolestaan aiheuttavat herkästi unihäiriöitä. Traumatyöskentelyssä näiden kolmen reaktio- ja oiretyypin hallinnan oppiminen ja hoitaminen ovat keskeisiä.

Aika

22.–23.4.24

Paikka

Oulu / verkossa

Kenelle

Traumatisoituneita asiakkaita hoitavat ja kuntouttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalityöntekijät, palo- ja pelastustoimen henkilöt, poliisihenkilöstö sekä kirkon traumatyötä tekevät ammattihenkilöt

Hinta

460 €

Ilmoittautuminen

2.4.24 mennessä

Lisätietoa

koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi
044 465 2202

Aika ja paikka

Ma–ti 22.–23.4.24 klo 9.00–16.00 Oulu / verkossa

Voit osallistua koulutukseen valintasi mukaan joko lähiryhmässä Oulussa tai etänä omalta laitteeltasi.

Kohderyhmä

Traumatisoituneita asiakkaita hoitavat ja kuntouttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalityöntekijät, palo- ja pelastustoimen henkilöt, poliisihenkilöstö sekä kirkon traumatyötä tekevät ammattihenkilöt

Kouluttaja

Anestesiaerikoislääkäri, psykoterapeutti, EMDR-terapeutti, hypnoterapeutti Ari-Matti Huotari

Ari-Matilla on myös kivunhoidon erityispätevyys.

Tavoitteet

 • Lisätä tietoa trauman akuuteista sekä pitkäaikaisista vaikutuksista
 • Hallita tavallisimmat keinot ylivireisyyden rauhoittamiseksi, tunkeutuvien mielikuvien haltuun ottamiseksi sekä välttämiskäyttäymisen vähentämiseksi
 • Hallita hengitystekniikoiden, rentoutumismenetelmien sekä mielikuvaharjoitteiden ohjaaminen ja käyttö omahoidossa
 • Hallita keinot unihäiriön hoitamiseen ml. rauhoittumisen keinot sekä painajaisten hallinnan työkalut
 • Ymmärtää EMDR:n ja traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian käyttömahdollisuudet

Sisältö

 • Traumaattiset tapahtumat ja niiden vaikutukset
 • Trauman vaikutukset kehoon ja mieleen
 • Akuutti traumaperäinen stressihäiriö ASD
 • Traumaperäinen stressihäiriö, PTSD
 • PTSD: lle altistavat tekijät
 • Mitä yksilöllinen ja yhteisöllinen resilienssi on?
 • Mistä on tutkimusnäyttöä ASD:n ja PTSD:n hoidossa
 • Vireystason säätely, ylivireisyys ja alivireisyys
 • Välttely ilmiönä sekä sen vaikutukset lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä
 • Oirekyselyt traumaoireiden selvittelyssä
 • Onko lääkehoidolla sijaa PTSD:n ehkäisyssä tai hoidossa?
 • Mitä dissosiaatio on ja miten se ilmenee trauman yhteydessä
 • Auttajien myötätuntouupumus, ennaltaehkäisy ja hoitomenetelmät
 • Kehon ja mielen rauhoittamisen keinot
  • Hengitystekniikat
  • Rauhoittumis- ja rentoutusmenetelmät
  • Kognitiiviset keinot
  • Mindfulness
  • Imagery Rehearsal Therapy painajaisten hallinnan työkaluna

Koulutus koostuu luennoista, demonstraatioista sekä käytännön harjoittelusta pareittain tai pienryhmissä. Koulutukseen voi osallistua myös etänä mutta läsnäoloa suositellaan.

Koulutuksen kirjallisuutena suositellaan The PTSD Workbook. Williams M, Poijula S. New Harbinger Publications 2016 ja HUS, Mielenterveystalo, Ammattilaisosio: Poijula, S. Traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia Manuaalit I–III.

Oheislukemisena voi käyttää Traumaperäinen stressihäiriö -Käypä hoito suositusta. 2022.

Hinta

460 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittaudu

2.4.24 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.