Traumainformoitu hoito — Läsnäoloa ja tunnetaitoja terveydenhoidon henkilöstölle

Traumainformoidulla hoitamisella tarkoitetaan tunnehaavoja huomioivaa hoitamista. Sen filosofian taustalla on ajatus siitä, että traumaattiset kokemukset saavat ihmisen käyttäytymään usein epätarkoituksenmukaisesti ja tavalla, joka ei ole järkisyin perusteltua. Ottamalla tämän huomioon eri terveydenhuollon pisteissä, voidaan pienilläkin teoilla helpottaa merkittävästi traumatisoituneen ihmisen hoidon etenemistä ja siten eri toimipisteiden hoidon vaikuttavuutta. Tunnehaavoilla on suuri merkitys terveyskäyttäytymiseen sekä esimerkiksi kipukokemukseen ja toimenpidepelkoihin.

Aika ja paikka

Ke 27.4.2022 klo 9.00–16.00 Oulu

Kohderyhmä

Kaikkien alojen lääkärit, sairaanhoitajat ja lähihoitajat; muut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Kouluttaja

Psykiatrian erikoislääkäri, kouluttajapsykoterapeutti (traumaviitekehys) Anne Pelkonen

Olen oululainen psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti. Olen työskennellyt sekä psykiatrisssa yksiköissä, työterveyshuollossa että psykoterapeuttina ja 20 vuoden työkokemuksen perusteella voi todeta, että ihmisten erilaisten psyykkisten sairauksien taustalla on lähes säännönmukaisesti hankalia elämänkokemuksia. Nämä hankalat kokemukset vaikeuttavat kykyä luottaa toisiin ihmisiin, mukaan lukien terveydenhuollon ammattilaiset.

Ikävät aiemmat kokemukset vaikeuttavat usein myös erilaisten fyysisten vaivojen vuoksi hoitoon hakeutumista, mikä on ongelma sekä ihmiselle itselleen että terveydenhuollolle. Terveydenhuollosta on myös tullut enenevässä määrin mekaanista, mikä johtaa siihen, etteivät ihmiset koe tulleensa kohdatuiksi, huomioiduiksi tai autetuiksi hoidon eri käänteissä, mikä johtaa siihen, etteivät vaivoihin liittyvät huolet välttämättä rauhoitu. Hoitohenkilökunnan tavoitteena on auttaa ja tämä sama kohtaamattomuuden kokemus kuormittaa myös auttajaa. Samoin trauman kokeneista potilaista peilisolujen kautta siirtyvät keholliset reaktiot.

Näiden käytännön työssä esille tulleiden asioiden vuoksi haluan olla omalta osaltani kehittämässä terveydenhuoltoa huomioimaan sekä potilaan hoidon keskiössä että auttajan hyvinvoinnin. Hyviin hoitokäytäntöihin tulisi kuulua sairauskohtaisten ohjeistusten noudattamisen lisäksi kunkin yksilön omien haavoittuvuuksien ja voimavarojen huomioiminen hyvässä hoidollisessa yhteistyösuhteessa.

Sisältö

Koulutuspäivän painopiste on somaattisilla erikoisaloilla sekä yleislääketieteessä. Sen tavoitteena on, että terveydenhuollon ammattilainen millä tahansa erikoisalalla toimiessaan tunnistaa traumaperäisille oireille altistavat tilanteet, ymmärtää traumatisoitumisen psykofysiologian ja osaa huomioida potilaiden mahdolliset vaikeat elämänkokemukset niin vastaanottojärjestelyissään kuin suhtautumistavassaan sekä tietoisesti välttämään sekä aikaisempien traumuistojen tarpeetonta aktivoitumista että estämään mahdollisuuksiensa mukaan uusien tunnehaavojen syntyä.

Traumainformoidun hoidon koulutus valmentaa ammattilaisia miettimään, missä määrin traumahistorian kartoittaminen on tarpeen, miten esille tulleisiin seikkoihin on hyvä suhtautua, missä menevät oman osaamisen rajat ja minne ohjata enemmän apua tarvitseva potilas. Se valmentaa ammattilaisia myös tunnistamaan oman elämänhistorian myötä syntyneitä sudenkuoppia, havainnoimaan siirtyviä traumareaktioita itsessään ja pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan.


Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Hinta

170 € sisältäen koulutuksen ja luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

7.4.22 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Taustaa

Fyysiseen koskemattomuuteen liittyvät rikokset, onnettomuudet ja työtapaturmat altistavat Suomessa vuosittain 100 000 ihmistä traumaattiselle kokemukselle. Ihmiset menettävät traumaattisesti läheisiään, sairastuvat vakavasti, kokevat kipua ja erilaisia sietämättömiä tilanteita. Myös lääketieteelliset toimenpiteet ja hoitokomplikaatiot aiheuttavat traumaattisia kokemuksia. Käytännössä jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen joutuu kohtaamaan työssään traumatisoituneita ihmisiä päivittäin ja lukemattomat alan ihmiset traumatisoituvat itse.

Sijaistraumatisoituminen ja myötätuntouupumus ovat auttajan työssä tavallisia. Vaikka vakava traumatisoituminen lisää sekä sairastavuutta että kuolleisuutta, saa se ihmiset välttämään kontaktejaan terveydenhuoltoon, mikä siirtää hoidon painopistettä epätarkoituksenmukaisesti päivystystoimintaan. Traumaattiset kokemukset saavat ihmiset hakeman helpotusta myös haitallisista lähteistä, kuten päihteistä, syömisestä, pelaamisesta tai ylenpalttisesta liikkumisesta. Traumakokemukset voivat saada ihmisen kieltäytymään ammattilaisen silmin tarpeellisista hoidoista tai toimenpiteistä tai jättämään määrätyn lääkityksen käyttämättä. Myös erilaisten hoito-ohjeiden noudattaminen voi olla vaikeaa. Nämä ongelmat hoitomyöntyvyydessä aiheuttavat hoitohenkilökunnassa turhautumista ja terveydenhuollossa tyhjäkäyntiä myös viime tipassa peruttujen tai käyttämättä jääneiden aikojen vuoksi. Traumatisoituneen potilaan vireystila on usein joko liian korkea tai matala, mikä vaikuttaa sekä potilaan käyttäytymiseen että peilisolujärjestelmän kautta hoitavan henkilön vireystilaan ja hyvinvointiin.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru