Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian perusteet -webinaari

Hoitosuosituksien mukaista traumakeskeistä kognitiivista psykoterapiaa on vaikea saada.

Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian tulisi kuulua peruspalveluihin ja olla nopeasti hoitoa tarvitsevien saatavilla. Siinä käytettävät hoitomallit sopivat sekä akuutteihin traumaperäisin stressihäiriöihin että kroonisiin, kompleksisiin traumoihin.

Aika ja paikka

Ti 16.2.2021 klo 9.00–16.00

Webinaari, koulutukseen osallistutaan etänä omalta laitteelta.

Voit halutessasi osallistua etäryhmään Kuusamossa, Pyhäjärvellä, Raahessa tai Ylivieskassa; paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu psykoterapeuteille ja psykoterapeuttista työtä tekeville mielenterveysalan ammattihenkilöille, kuten psykologeille, psykiatreille ja psykiatrisille sairaanhoitajille.

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula

Soili Poijula on laatinut psykoterapeuttien ja psykoterapeuttista työstä tekevien mielenterveysalan ammattihenkilöiden käyttöön traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manuaalit I–III, jotka on julkaistu HUS Mielenterveystalon ammattilaisosiossa.

Soililla on pitkä, laaja ja syvällinen kokemus traumatisoituneiden psykoterapeuttina sekä traumapsykoterapian kehittäjänä, kouluttajana ja työnohjaajana. Hän on laillistettu psykologi, psykoterapeutti ja traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Soili suunnitteli Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen, jota toteutettiin vuosina 1998–2001. Hän toi Suomeen myös EMDR-menetelmän koulutukset ja mm. posttraumainternaatin / traumatyöpajan auttajien auttamiseen ja traumatisoituneiden ryhmämuotoiseksi hoitomalliksi.

Soili Poijula on Oy Synolon Ltd:n, Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja. Hän on myös kirjoittanut lukuisa julkaisuja, mm. Mary Beth Williamsin kanssa teoksen The PTSD WORKBOOK. Hän kuuluu Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitukseen.

Lue lisää Soilin ajatuksia blogitekstistä Traumapsykoterapia Suomessa ja hänen omilta nettisivuiltaan www.soilipoijula.fi.

 

Tavoitteet

Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian perusteet -koulutuksessa saat tietoa tutkimusnäyttöön perustuvasta traumapsykoterapiasta. Tutustut sekä teoriatietoon että hoitomalleihin ja menetelmiin. Saat kansainvälisen the International Society for Traumatic Stress Studies:in suositusten mukaisen käsityksen traumapsykoterapiasta ja sen menetelmistä, traumainformoidusta arvioinnista ja hoitosuunnitelmasta, tutkituimmista traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian hoitomalleista: Edna Foan kehittämän pitkitetyn altistamisen ja Patricia Resickin kehittämän kognitiivisen prosessoinnin terapioista sekä EMDR- psykoterapiasta.

Koulutuksen jälkeen

 • osaat tunnistaa traumatisoituneen asiakkaan ja varmistaa hänen asianmukaisen ja traumasentisiivisen hoidon
 • vahvistat ammatillista itsetuntoasi ja suojaat itseäsi myötätuntouupumukselta
 • saavutat varmemmin pysyviä hoitotuloksia, sillä traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista ja strukturoitua
 • opit hyödyntämään tehokkaammin kouluttaja Soili Poijulan laatimia traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manuaaleja I–III, jotka on myös julkaistu HUS Mielenterveystalon ammattilaisosiossa.

Sisältö

Ohjelma

9.00 Traumaperäinen stressihäiriö ja traumapsykoterapia EB

 • Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitosuositukset
 • Traumaperäinen stressihäiriö, arviointi ja diagnosointi; itsearviointikyselyt ja haastattelumenetelmä
 • Psykoedukaatio
 • Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian hoitomallit aikuisten traumaperäisen stressihäiriön hoidossa

10.15 Tauko

10.30 Pitkitetyn altistamisen terapia, teoria ja prosessi

 • Pitkitetyn altistamisen terapia istunto istunnolta

12.00 Lounastauko

13.00 Kognitiivisen prosessoinnin terapia, teoria ja prosessi

 • Kognitiivisen prosessoinnin terapian istunnot
 • Ymmärrä mitä tarkoittaa paikkansa pitämättömien ajatusten haastamisen oppiminen

13.45 Tauko

14.00 EMDR

 • Adaptiivisen informaation  prosessoinin malli
 • EMDR- prosessi ja istunnot
 • EMDR – ryhmäinterventiona - harjoitus

15.30 See FAR- kognitiivisen käyttäytymisterapian sovellus

16.00 Koulutus päättyy


Traumapsykoterapia Suomessa
Traumaperäisen stressihäiriön psykoterapeuttista hoitoa on maailmalla kehitetty kiihtyvässä tahdissa 1980-luvulta. Suomessa traumapsykoterapian koulutus alkoi 1990-luvun lopulla integratiivisen viitekehyksen traumapsykoterapeuttikoulutuksesta psykoterapeuteille, mutta on sittemmin painottunut dissosiaatiohäiröiden hoitoon toisin kuin muualla maailmassa valtavirran traumapsykoterapiassa.

Traumapsykoterapia nyt
Tutkimusnäyttöön perustuen traumaperäisen stressihäiriön ensisijainen hoitomuoto on psykologinen hoito, traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia ja EMDR-menetelmä niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille perheineen. Traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia on lyhytterapiaa, jonka kesto on yleensä enintään muutamia kuukausia. Nykyisin traumaperäinen stressihäiriö osataan tunnistaa ja diagnosoida, mutta hoitosuositusten mukaista traumapsykoterapiaa on vaikea saada.

 

Osallistu & opi
Varmista trauman diagnoosi & asianmukainen hoito

Trauma-tietoisuus
Strukturoitujen ja tutkittujen hoitomallien avulla hoito on vaikuttavaa ja tulos pysyvää

Pysyvä hoitotulos
Vahvista ammatillista itsetuntoasi ja myötätuntotyytyväisyyttäsi

Myötätunto-tyytyväisyys
Tee tavoitteellista ja strukturoitua trauman hoitoa

Tavoitteellista terapiaa

Hinta

195 € sisältäen sähköisen luentomateriaalin

Ilmoittautuminen

29.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Jos osallistut omalta laitteeltasi, valitse toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.


Lisätietoa

Oulun toimipaikka:
Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi