Traumapsykoterapian perusteet (etäkoulutus)

Tutkimusnäyttöön perustuen traumaperäisen stressihäiriön ensisijainen hoitomuoto on psykologinen hoito, traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia ja EMDR-menetelmä niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille perheineen. Koulutuksessa osallistujat saavat kansainvälisen traumaattisen stressin tutkimuksen ja hoidon järjestön, The International Society for Traumatic Stress Studiesin suositusten mukaisen käsityksen traumapsykoterapiasta ja sen menetelmistä, traumainformoidusta arvioinnista ja hoitosuunnitelmasta.

Aika ja paikka

Ma–ti 8.–9.11.2021 klo 9.00–16.00 Webinaari

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit ja psykiatriset sairaanhoitajat ja muut mielenterveystyötä tekevät terveydenhuollon ammattihenkilöt

Kouluttaja

Psykologi, traumapsykoterapeutti VET, työnohjaaja Soili Poijula

Soili Poijula on Oy Synolon Ltd:n, Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja. Hän on laillistettu psykologi, laillistettu psykoterapeutti ja traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

Poijulalla on pitkä, laaja ja syvällinen kokemus traumatisoituneiden psykoterapeuttina sekä traumapsykoterapian kehittäjänä, tutkijana, kouluttajana ja työnohjaajana.

Poijula suunnitteli Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeutti-koulutuksen, joka toteutettiin vuosina 1998–2001. Hän toi Suomeen myös EMDR-menetelmän koulutukset ja mm. posttraumainternaatin traumatyöpajan auttajien auttamiseen ja traumatisoituneiden ryhmämuotoiseksi hoitomalliksi.

Soili on kirjoittanut lukuisia julkaisuja, mm. Mary Beth Williamsin kanssa teoksen The PTSD WORKBOOK.

Soili kuuluu Suomen Psykotraumayhdistys ry:n hallitukseen.

www.soilipoijula.fi
https://www.linkedin.com/in/soili-poijula-8483501a/
https://twitter.com/poijulasoili

Tavoitteet

Miksi koulutukseen kannattaa osallistua?

  • Traumatietoisuus organisaatiossa lisää ammattihenkilöiden traumasensitiivisyyttä, varmistaa traumatisoitumisen tunnistamista asiakkaissa/potilaissa sekä näiden asianmukaisen hoidon saamista.
  • Organisaatio, jossa osataan tutkimusnäyttöön perustuvien hoitomallien mukainen traumatisoituneiden hoito, voi tarjota pätevää, vaikuttavaa hoitoa traumaperäisistä stressihäiriöistä kärsiville ja saavuttaa pysyviä hoitotuloksia.
  • Traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia on tavoitteellista ja strukturoitua hoito, jossa tarjotaan mielekästä tietoa ja opetetaan taitoja traumatisoituneelle, ei pelkää vakautusta tai supporttia.
  • Tuloksellinen vaikuttava hoitomalli vahvistaa sitä käyttävän psykoterapeutin ammatillista itsetuntoa ja myötätuntotyytyväisyyttä suojaten myötätuntouupumukselta.
  • Traumatisoituminen tapahtuu nopeasti, myös toipumisen ongelmat voidaan tunnistaa nopeasti ja on mahdollista hoitaa asianmukaisesti ja pätevästi akuutisti traumatisoitunutta. EMDR-menetelmän vakauttava ryhmä- ja yksilöterapiasovellus psykologiseen ensiapuun ja kroonisesti traumatisoituneille vastaa tähän tarpeeseen.

Sisältö

Koulutuksessa annetaan tietoa tutkimusnäyttöön perustuvasta traumapsykoterapiasta. Koulutus jakautuu teoriaosaan sekä hoitomalleihin ja menetelmiin tutustumiseen.

Koulutuksessa tutustutaan tutkituimpiin traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian hoitomalleihin: Edna Foan kehittämään pitkitetyn altistamisen terapiaan, Patricia Resickin kognitiivisen prosessoinnin terapiaan sekä EMDR-psykoterapiamenetelmään.

Kouluttajapsykoterapeutti Soili Poijula on laatinut psykoterapeuttien ja psykoterapeuttista työstä tekevien mielenterveysalan ammattihenkilöiden käyttöön traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manuaalit I-III, jotka on julkaistu HUS, Mielenterveystalon ammattilaisosiossa. Koulutuksen osallistuminen auttaa ottamaan manuaalit käyttöön. Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään Poijulan ja Williamsin The PTSD Workbook - työkirjaa.

Ohjelma

Ma 8.11.2021 klo 9.00–16.00

9.00 Traumaperäinen stressihäiriö ja traumapsykoterapia EB
- Tutkimusnäyttöön perustuvat hoitosuositukset
- Traumaperäinen stressihäiriö, arviointi ja diagnosointi
Itsearviointikyselyt ja haastattelumenetelmä
Kenelle traumakeskeinen hoito ei sovi

10.30 Kahvitauko

10.50 Keskeisintä traumakeskeisessä kognitiivisessa psykoterapiassa
- Aikuisten hoitomallit
- Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian I manuaali ja The PTSD Workbook: psykoedukaatio ja itseapukeinot
Harjoitus

12.00 Lounastauko

13.00 Akuutin trauman hoito: Manuaali I ja EMDR-ryhmäinterventio
Harjoitus

14.30 Kahvitauko

14.45 EMDR-menetelmä ja yksilöhoito
Demonstraatio

16.00 Päivä päättyy

Ti 9.11.2021 klo 9.00–16.00

9.00 Pitkitetyn altistamisen terapia, II manuaali
Harjoitus

10.30 Kahvitauko

10.50 Pitkitetyn altistamisen terapia, II manuaali
Harjoitus

12.00 Lounastauko

13.00 Kognitiivisen prosessoinnin terapia, III manuaali
Harjoitus

14.30 Kahvitauko

14.50 Kognitiivisen prosessoinnin terapia, III manuaali
Koulutuksen reflektointi ja päätös

16.00 Koulutus päättyy

Hinta

450 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

20.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Paikat varataan soveltuville hakijoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli kouluttaja tarvitsee lisätietoa koulutuksestasi tai työkokemuksestasi, otamme sinuun tarvittaessa yhteyttä. Erillistä vapaamuotoista hakemusta ei tarvitse toimittaa.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.


Lue lisää

Traumaperäisen stressihäiriön psykoterapeuttista hoitoa on maailmalla kehitetty kiihtyvässä tahdissa 1980–luvulta. Suomessa traumapsykoterapian koulutus alkoi 1990–luvun lopulla integratiivisen viitekehyksen traumapsykoterapeuttikoulutuksesta psykoterapeuteille, mutta on sittemmin painottunut dissosiaatiohäiröiden hoitoon toisin kuin valtavirran traumapsykoterapiassa maailmalla.

Traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia on lyhytterapiaa, jonka kesto on yleensä enintään muutamia kuukausia. Nykyisin traumaperäinen stressihäiriö osataan tunnistaa ja diagnosoida, mutta hoitosuositusten mukaista traumakeskeistä kognitiivista psykoterapiaa on vaikea saada. Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian tulisi kuulua niin peruspalveluihin kuin erikoissairaanhoitoonkin ja olla nopeasti hoitoa tarvitsevien saatavilla. Hoitomallit sopivat sekä akuutteihin traumaperäisin stressihäiriöihin että kroonisiin, kompleksisiin traumoihin.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru