Traumatisoivien tapahtumien kriisityön koulutus

Kriisityössä tehtävänä on tukea traumalle altistuneiden toipumista.

Kriisityön tavoitteena on traumaattisille tapahtumille altistuneiden eri ikäisten ihmisten mielenterveyden tukeminen, omista tarpeista huolehtimisen mahdollistaminen, toipumisen tukemisen taitojen opettaminen sekä toipumista häiritsevien ja estävien toimintojen/ käyttäytymisen ja traumaperäisten häiriöiden tunnistaminen. Kriisityö perustuu trauman, resilienssin, toipumista estävien ja häiriöiden kehittymisen riskitekijöiden sekä preventiivisten interventioiden ja hoidon vaikuttavuutta koskevaan tutkimustietoon ja hoitosuosituksiin.

Psykososiaalinen tuki ja palvelut traumatisoivissa tapahtumissa eli kriisityö on lakisääteistä moniammatillista viranomaistyötä. Monet käytössä olleet ohjeistukset ja organisaatioiden kriisitoiminta ovat kirjavia ja osin vanhentuneita. Toipumista tuetaan parhaiten nopeilla kriisi-interventioilla eli ihmiseltä ihmiselle psykologisella ensiavulla, sosiaalisella tuella ja arviointiin perustuvilla tarpeenmukaisilla kriisi-interventioilla kaikille jotakin, joillekin enemmän -periaatteella. Tämä koskee niin väestön kuin auttajien auttamista.

Aika ja paikka

8.9.–3.11.2022 verkossa

Voit osallistua webinaareihin omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Traumaattisten tapahtumien uhrien kriisiauttamisen ammattihenkilöt: sosiaali- ja kriisipäivystysten, pelastusalan, poliisin, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, lastensuojelun, oppilas- ja opiskeluhuollon, työterveyshuollon ja mielenterveyspalveluiden, kirkon ja järjestöjen, puolustusvoimien sekä maahanmuuttaja- ja pakolaistyön ammattihenkilöt

Kouluttaja

Psykologi, kouluttajapsykoterapeutti (traumapsykoterapia), työnohjaaja, tutkija Soili Poijula

www.soilipoijula.fi 

Soili Poijula on kehittänyt tutkimusnäyttöön perustuvien suositusten mukaista traumaattisten tapahtumien uhrien, omaisten ja auttajien kriisityötä jo vuosikymmenten ajan. Kehittämistyö on perustunut käytännön työkokemukseen niin suuronnettomuuksien kuin yksittäisten traumatapahtumien kriisityössä ja kriisityön suunnittelussa, johtamisessa ja konsultaatio- ja työnohjaustehtävissä kuin kriisityötä koskevien suositusten tekemiseen osallistumista, tutkimustyöstä ja julkaisuja.

Sisältö

Psykologinen ensiapu

Webinaari 1: Psykologinen ensiapu
To 8.9.2022 klo 9.00–12.00

  • Yksilöllinen psykologinen ensiapu: kontaktin luominen, toipumista tukeva vuorovaikutus, maadoittaminen ja rauhoittaminen, avun tarpeiden selvittäminen sekä psykologinen triage ja jatkoavun järjestäminen
  • Ryhmämuotoinen psykologinen ensiapu suuronnettomuuksien uhreille ja koulua koskevissa kriiseissä koululuokissa

Traumaperäisten stressihäiriöitten arviointimenetelmät ja oireiden itsehoidon opettaminen

Webinaari 2: Trauma ja vireystason säätelyn psykoedukaatio ja itseapukeinojen opettaminen
Ke 21.9.2022 klo 9.00–12.00

Webinaari 3: Mieleen tunkeutuvuuden ja painajaisunien psykoedukaatio ja hallinnan itseapukeinojen opettaminen
Ke 5.10.2022 klo 9.00–12.00

Webinaari 4: Välttelyn psykoedukaatio ja triggereiden välttelyn hallinnan itseapukeinojen opettaminen
Ke 19.10.2022 klo 9.00–12.00

Webinaari 5: Välttelyn hallinnan itseapukeinojen opettaminen: traumamuistot ja traumanarratiivi
To 3.11.2022 klo 9.00–12.00

Hinta

180 € / webinaari sisältäen runsaan sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

Koko webinaarisarja tai webinaari 1: 25.8. mennessä
Webinaari 2: 7.9. mennessä
Webinaari 3: 21.9. mennessä
Webinaari 4: 5.10. mennessä
Webinaari 5: 20.10. mennessä

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; webinaareissa on rajoitettu osallistujamäärä

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru