TRE®-ohjaajakoulutus

TRE-stressinpurku eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista.

Läpikäytyäsi TRE-ohjaajakoulutuksen hyväksytysti voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE-ohjaaja (Certified TRE Provider).

Aika ja paikka

27.3.–24.10.2021 Oulu (aikataulu muuttunut)


Kuva Kirsi Törmi

Kohderyhmä

TRE-menetelmää hyödynnetään laaja-alaisesti omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä muun muassa työterveyden, fysio- ja psykoterapian, sosiaaliohjauksen, kasvatuksen, työnohjauksen, taiteen ja urheilun parissa. TRE-menetelmä on toiminut myös kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yrittäjyyteen tähtäävälle.

Koulutukseen hakeutumisen ennakkovaatimuksena sinulla tulee olla omakohtaista kokemusta TRE-menetelmästä, sertifioidun TRE-ohjaajan ohjauksessa saatua. Mikäli TRE-menetelmä ei ole sinulle kokemuksellisesti tuttu, voit hakeutua sertifioidun TRE-ohjaajan luotsaamalle TRE-aloituskurssille tai yksilöohjaukseen. Sinulla tulee olla myös normaali terveydentila, joka sallii liikunnan harrastamisen ja ryhmämuotoisen harjoittelun. Koulutuksen ajan sinulla tulee olla mahdollisuus harjoittaa lähipäivien välissä TRE:tä kolme kertaa viikossa ja pitää päiväkirjaa harjoitusten kulusta.

Huomioithan seuraavan: TRE ei sovellu välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien kuten sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen tai -diagnoosin jälkeen, epilepsiaa sairastaville, vaikeista psykooseista tai skitsofreniasta kärsiville. Raskaana oleville TRE:tä ei myöskään suositella. Kysy lääkäriltäsi ennen aloittamista, jos olet epävarma oman sairautesi suhteen.

Kouluttaja


Kuva Jonne Räsänen

Kirsi Törmi on TRE® Certified Trainer, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti, työnohjaaja ja sosionomi. Kirsi toimii Väestöliiton terapeuttina Kajaanissa sekä osa-aikaisena kriisityöntekijänä Kainuun kriisikeskuksella. Kirsin erityisosaamisalueena ovat toimijuuden, osallisuuden ja kehotietoisuuden traumasensitiiviset prosessit, joiden parissa hän on työskennellyt tutkijatohtorina Taideyliopiston tutkimuskeskus Ceradassa.

Sisältö

TRE -ohjaajakoulutus koostuu kahdesta kolmen päivän kurssista (moduuli 1 ja 2) ja kahdeksasta harjoituspäivästä. TRE -ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE -ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa. Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä, tämän vuoksi läsnäolovaatimus on 100%. Mahdolliset poissaolot voi korvata käymällä harjoituspäivissä esim. Helsingin ryhmässä.

Moduuli 1
27.–29.3.2021, la klo 13.00–19.00, su klo 9.00–15.00 ja ma klo 16.00–20.00

Lauantai ja sunnuntai lähiopetuksena (jos koronatilanne sallii), maanantai etäopetuksena Zoomin kautta

 • Kurssin ja moduuli1 -koulutusjakson sisältö, stressi
 • Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 • Neurogeeninen tärinä ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 • TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 • Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi

Moduuli 1:n jälkeen on neljä harjoituspäivää ennen Moduuli 2:sta.

Harjoituspäivät
14.–15.5.2021, pe klo 16.00–20.00 ja la klo 9.00–15.00
11.–12.6.2021, pe klo 16.00–20.00 ja la klo 9.00–15.00

Moduuli 2
14.–16.8.2021, la klo 13.00–19.00, su klo 9.00–15.00 ja ma klo 9.00–13.00

Lähiopetuksena (jos koronatilanne sallii)

 • Moduuli2 –koulutusjakson sisällön esittely, TREn tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 • Interventiot
 • Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 • TRE-ryhmien ohjaaminen

Moduuli 2:n jälkeen on neljä harjoituspäivää. Koulutukseen liittyy myös loppuesseiden kirjoittaminen sekä harjoituspäiväkirjan pitäminen koko koulutuksen ajan ja sen pohjalta tiivistelmän kirjoittaminen.

Harjoituspäivät
25.–26.9.2021, la klo 16.00–20.00 ja su klo 9.00–15.00
23.–24.10.2021, la klo 16.00–20.00 ja su klo 9.00–15.00

Pieniä muutoksia aikatauluihin voi tulla, niistä tiedotetaan hyvissä ajoin. Mikäli koronatilanne niin vaatii, osa koulutuspäivistä voidaan toteuttaa verkkovälitteisesti zoomissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä: Kirsi Törmi, kirsitormi@icloud.com, 050 308 0203

 


 

Sertifioitujen TRE-ohjaajien kokemuksia

”Pääsin osalliseksi Kirsi Törmin ensimmäistä ohjaajakoulutusta. Paitsi ohjaajana toimimiseen, antoi koulutus myös työkaluja oman kehoni ja kroonisten vaivojeni kanssa pärjäämiseen. Koulutuksella oli siis itselleni merkitystä myös oman työ- toimintakykyni ylläpitämisen kannalta. Uskon, että tämä kokemus vahvistaa minua myös ohjaajana. Itsetuntoa ja -varmuutta ohjaajana toimimiseen sai koulutuksessa niin ohjaajaan kuin muiden ryhmäläisten ansiosta. Kouluttajana Kirsi oli avoin, salliva ja hänellä oli valtavan hienot valmiudet toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Voin erittäin lämpimästi suositella osallistumista Kirsin kurssille!”
- Tiina Luokkanen, fysioterapeutti

"Olin Kirsi Törmin ensimmäisen TRE ohjaajakoulutuksen ohjaajakoulutettavia Kajaanissa vuonna 2019. Sain koulutuksesta paljon enemmän kuin osasin odottaa. Kirsi on erittäin lämmin, empaattinen, läsnäoleva, ammattitaitoinen, kaikki ihmiset tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja kannustavasti kohtaava kouluttaja, jonka opissa pystyin kouluttautumaan ilman itselle luontaisia suoriutumispaineita. Koulutukseen sisältyi yhteisiä koulutuspäiviä sekä itsenäistä TRE harjoittelua siitä kirjoittamista, teoriaan syventymistä, harjoituspäiväkirjan kirjoittamista sekä kaksi esseetä. Koulutuspäivillä oli aina todella turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, teoria ja käytännön harjoittelu olivat hyvässä suhteessa ja sain koulutuksesta hyvät eväät TRE ohjaajana toimimiseen sekä oman prosessin ja teorian syventämisen jatkamiseen."
- Satu Rinnetmäki, Kajaani, tanssitaiteilija, tanssitaiteen maisteri ja sertifioitu TRE-ohjaaja

”Kirsin luotsaama TRE-ohjaajakoulutus on ollut antoisa niin ammatillisesti kuin yksityishenkilönäkin. Koulutuksen teoriaosiot sekä käytännön harjoittelut kertautuivat ja syventyivät koulutuspäivien välissä tapahtuvan oman yksilöllisen harjoittelun, kirjallisuuteen perehtymisen sekä ohjausharjoittelun kautta. Reilun pituinen koulutus oppimispäiväkirjoineen mahdollistaa oman prosessin seuraamisen ja siitä oppimisen, joka antaa oivaluksia prosessin vaikuttavuudesta ja etenemisestä. Menetelmänä säännöllinen TRE-harjoittelu on lisännyt itsetuntemustani ja hyväksyvä kehotietoisuus on vahvistunut. Kouluttajana Kirsi on eteenpäin vievä, kuunteleva, lämpimästi kohtaava ja läsnäoleva ihminen. Hänen turvallisessa ohjauksessaan on ollut luottavaista kulkea omaa prosessiaan eteenpäin. Suosittelen käytännönläheistä ja laadukasta Kirsin TRE-ohjaajakoulutusta. Siellä on lupa ihmetellä ja oppia oman itsensä ja eri viitekehyksistä tulevien vertaistensa kautta TRE-menetelmää ja sen ohjausta. Koulutuksen ilmapiiri on ollut hyväksyvä, luottamuksellinen ja avoin.”
- Leena Seppänen, kuraattori, Sairaanhoitaja AMK, Suomen ev.lut. kirkon nuorisotyönohjaaja

Hinta

2500 €, laskutetaan viidessä erässä

Ilmoittautuminen

8.3.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutukseen otetaan 14 osallistujaa

Kouluttaja Kirsi Törmi haastattelee koulutukseen tulijat puhelimitse, näin voidaan varmistaa koulutuksen soveltuvuus kullekin osallistujalle.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru