TRE®-ohjaajakoulutus

TRE-stressinpurku eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista.

Läpikäytyäsi TRE-ohjaajakoulutuksen hyväksytysti voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE-ohjaaja (Certified TRE Provider).

Aika ja paikka

13.10.2022–10.6.2023 Oulu


Kuva Kirsi Törmi

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, mm. psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, sosionomit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit

Lisäksi muut vaativaa kohtaamistyötä tekevät, mm. opettajat, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, esittävän taiteen ammattilaiset, urheiluvalmentajat, joogaopettajat

HUOM. Ennen TRE®-ohjaajakoulutukseen hakeutumista tulee olla käytynä TRE-aloituskurssi tai TRE:n yksilöohjaus, eli TRE:stä tulee olla aiempaa kokemusta.

Kouluttaja


Kuva Jonne Räsänen

TRE® Certification Trainer, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti, työnohjaaja ja sosionomi Kirsi Törmi

Kirsi toimii Väestöliiton terapeuttina Kajaanissa. Kirsin erityisosaamisalueena ovat toimijuuden, osallisuuden ja kehotietoisuuden traumasensitiiviset prosessit, joiden parissa hän on työskennellyt tutkijatohtorina Taideyliopiston tutkimuskeskus Ceradassa. Aiempaan työhistoriaan lukeutuu myös kriisityö, Kirsi on toiminut kriisityöntekijänä Kainuun kriisikeskuksessa.

Tavoitteet

TRE®-ohjaajakoulutus on kokemuksellinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa amerikkalaisen tohtori David Bercelin kehittämään kehollisen stressinpurun menetelmään. TRE®-ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajakoulutettavaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE-ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa.

TRE:tä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä muun muassa työterveyden, fysio- ja psykoterapian, sosiaaliohjauksen, kasvatuksen, työnohjauksen, taiteen ja urheilun parissa. TRE-menetelmä on toiminut myös kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yrittäjyyteen tähtäävälle. TRE-ohjaajakoulutus antaa valmiudet työskennellä aikuisten parissa. Lapsille ja nuorille suunnattuun TRE:n on oma täydentävä koulutus, edellytyksenä täydennyskoulutukseen pääsylle on TRE-ohjaajuus.

Sisältö

TRE®-ohjaajakoulutus koostuu kahdesta kolmen päivän kurssista (moduuli 1 ja 2) ja kahdeksasta harjoituspäivästä.

Harjoituspäivät koostuvat kokemuksellisesta oppimisesta ja kehotyöskentelystä. Huomioithan siis seuraavan: TRE:tä tehdään jokaisena koulutuspäivänä ja koulutuspäivien välissä tapahtuva oma TRE-harjoittelu (2-3 kertaa viikossa) on keskeisessä roolissa. TRE ei sovellu välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien kuten sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen / diagnoosin jälkeen, epilepsiaa sairastaville eikä mielenterveyden häiriöistä kärsiville. Raskaana oleville TRE:tä ei myöskään suositella. Kysy lääkäriltäsi ennen aloittamista, jos olet epävarma oman sairautesi suhteen.

Moduuli 1
13.–15.10.2022, to klo 17.00–20.30, pe klo 14.00–20.30 ja la klo 9.30–15.30

 • Stressi – trauma -jatkumo käsitteenä
 • Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 • Neurogeeninen tärinä ja stressin ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 • TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 • Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi

Harjoituspäivät
25.–26.11.2022, pe klo 17.00–20.30 ja la klo 9.30–16.00
21.–22.1.2023, la klo 15.00–19.00 ja su klo 9.00–15.00

Moduuli 2
17.–19.3.2023, pe klo 17.00–20.30, la klo 9.30–16.00 ja su klo 9.30–15.00

 • TRE:n tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 • Interventiot
 • Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 • TRE-ryhmien ohjaaminen

Harjoituspäivät
28.–29.4.2023, pe klo 17.00–20.30 ja la klo 9.30–16.00
9.–10.6.2023, pe klo 17.00–20.30 ja la klo 9.30–16.00

Suoritustapa

Koulutuksen painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen TRE:n ohjaamista ja interventioita. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin TRE:n harjoittajan, ohjaajan kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa (Moduuli 1 ja Moduuli 2), keskustelua ja opetuksellisia demonstraatioita. Koulutuspäivissä on 100% läsnäolon vaatimus, pakollisen poissaolon (esim. äkillinen sairastuminen) korvaaminen sovitaan tapauskohtaisesti.

Koulutuspäivien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu harjoituspäiväkirjan pitäminen omasta TRE-harjoittelusta (vähintään 40 omaa harjoitusta), harjoituspäiväkirjasta tiivistelmän laatiminen (4 sivua) ja kirjallisen lopputyön kirjoittaminen (4-8 sivua).


Sertifioitujen TRE-ohjaajien kokemuksia

”Pääsin osalliseksi Kirsi Törmin ensimmäistä ohjaajakoulutusta. Paitsi ohjaajana toimimiseen, antoi koulutus myös työkaluja oman kehoni ja kroonisten vaivojeni kanssa pärjäämiseen. Koulutuksella oli siis itselleni merkitystä myös oman työ- toimintakykyni ylläpitämisen kannalta. Uskon, että tämä kokemus vahvistaa minua myös ohjaajana. Itsetuntoa ja -varmuutta ohjaajana toimimiseen sai koulutuksessa niin ohjaajaan kuin muiden ryhmäläisten ansiosta. Kouluttajana Kirsi oli avoin, salliva ja hänellä oli valtavan hienot valmiudet toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Voin erittäin lämpimästi suositella osallistumista Kirsin kurssille!”
- Tiina Luokkanen, fysioterapeutti

"Olin Kirsi Törmin ensimmäisen TRE ohjaajakoulutuksen ohjaajakoulutettavia Kajaanissa vuonna 2019. Sain koulutuksesta paljon enemmän kuin osasin odottaa. Kirsi on erittäin lämmin, empaattinen, läsnäoleva, ammattitaitoinen, kaikki ihmiset tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja kannustavasti kohtaava kouluttaja, jonka opissa pystyin kouluttautumaan ilman itselle luontaisia suoriutumispaineita. Koulutukseen sisältyi yhteisiä koulutuspäiviä sekä itsenäistä TRE harjoittelua siitä kirjoittamista, teoriaan syventymistä, harjoituspäiväkirjan kirjoittamista sekä kaksi esseetä. Koulutuspäivillä oli aina todella turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, teoria ja käytännön harjoittelu olivat hyvässä suhteessa ja sain koulutuksesta hyvät eväät TRE ohjaajana toimimiseen sekä oman prosessin ja teorian syventämisen jatkamiseen."
- Satu Rinnetmäki, Kajaani, tanssitaiteilija, tanssitaiteen maisteri ja sertifioitu TRE-ohjaaja

”Kirsin luotsaama TRE-ohjaajakoulutus on ollut antoisa niin ammatillisesti kuin yksityishenkilönäkin. Koulutuksen teoriaosiot sekä käytännön harjoittelut kertautuivat ja syventyivät koulutuspäivien välissä tapahtuvan oman yksilöllisen harjoittelun, kirjallisuuteen perehtymisen sekä ohjausharjoittelun kautta. Reilun pituinen koulutus oppimispäiväkirjoineen mahdollistaa oman prosessin seuraamisen ja siitä oppimisen, joka antaa oivaluksia prosessin vaikuttavuudesta ja etenemisestä. Menetelmänä säännöllinen TRE-harjoittelu on lisännyt itsetuntemustani ja hyväksyvä kehotietoisuus on vahvistunut. Kouluttajana Kirsi on eteenpäin vievä, kuunteleva, lämpimästi kohtaava ja läsnäoleva ihminen. Hänen turvallisessa ohjauksessaan on ollut luottavaista kulkea omaa prosessiaan eteenpäin. Suosittelen käytännönläheistä ja laadukasta Kirsin TRE-ohjaajakoulutusta. Siellä on lupa ihmetellä ja oppia oman itsensä ja eri viitekehyksistä tulevien vertaistensa kautta TRE-menetelmää ja sen ohjausta. Koulutuksen ilmapiiri on ollut hyväksyvä, luottamuksellinen ja avoin.”
- Leena Seppänen, kuraattori, Sairaanhoitaja AMK, Suomen ev.lut. kirkon nuorisotyönohjaaja

Hinta

2500 €, laskutetaan viidessä erässä

Ilmoittautuminen

21.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake (ilmoittautumislinkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi. Kerro hakemuksessasi

 • Nimi ja syntymävuosi
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatillinen koulutus: mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu
 • Tämänhetkinen työnkuva
 • Minkä verran olet tehnyt TRE:tä aikaisemmin?
 • Muu aiempi kehollinen (tai kehomielellinen) koulutus ja harrastuneisuus?
 • Miten aiot valmistuttuasi hyödyntää TRE:tä (esim. työssäsi ja / tai oman hyvinvoinnin tukena)?
 • Mahdollisuutesi harjoittaa TRE:tä 2-3 kertaa viikossa (n. 20-30 min. / harjoite)? Mahdollisuutesi osallistua koulutuspäiviin 100 %:sti (äkilliset sairastumiset poislukien)?

Kouluttaja valitsee 14–15 soveltuvaa hakijaa koulutukseen. Motivaatio ja mahdollisuus ylläpitää omaa TRE-prosessia koko koulutuksen ajan on yksi keskeinen tekijä valinnassa. Lisäksi kouluttaja haastattelee hakijat puhelimitse. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä opiskelijat.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru