TRE®-ohjaajakoulutus 30 op

13.10.2022–10.06.2023 Oulu

TRE-stressinpurku eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista.

Läpikäytyäsi TRE-ohjaajakoulutuksen hyväksytysti voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE-ohjaaja (Certified TRE Provider).

Aika ja paikka

13.10.2022–10.6.2023 Oulu


Kuva Kirsi Törmi

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt, mm. psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, sosionomit, sairaanhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, toimintaterapeutit

Lisäksi muut vaativaa kohtaamistyötä tekevät, mm. opettajat, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, esittävän taiteen ammattilaiset, urheiluvalmentajat, joogaopettajat

HUOM. Ennen TRE®-ohjaajakoulutukseen hakeutumista tulee olla käytynä TRE-aloituskurssi tai TRE:n yksilöohjaus, eli TRE:stä tulee olla aiempaa kokemusta.

Kouluttaja


Kuva Jonne Räsänen

TRE® Certification Trainer, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti, työnohjaaja ja sosionomi Kirsi Törmi

Kirsi toimii Väestöliiton terapeuttina Kajaanissa. Kirsin erityisosaamisalueena ovat toimijuuden, osallisuuden ja kehotietoisuuden traumasensitiiviset prosessit, joiden parissa hän on työskennellyt tutkijatohtorina Taideyliopiston tutkimuskeskus Ceradassa. Aiempaan työhistoriaan lukeutuu myös kriisityö, Kirsi on toiminut kriisityöntekijänä Kainuun kriisikeskuksessa.

Tavoitteet

TRE®-ohjaajakoulutus on kokemuksellinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa amerikkalaisen tohtori David Bercelin kehittämään kehollisen stressinpurun menetelmään. TRE®-ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajakoulutettavaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE-ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa.

TRE:tä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä muun muassa työterveyden, fysio- ja psykoterapian, sosiaaliohjauksen, kasvatuksen, työnohjauksen, taiteen ja urheilun parissa. TRE-menetelmä on toiminut myös kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yrittäjyyteen tähtäävälle. TRE-ohjaajakoulutus antaa valmiudet työskennellä aikuisten parissa. Lapsille ja nuorille suunnattuun TRE:n on oma täydentävä koulutus, edellytyksenä täydennyskoulutukseen pääsylle on TRE-ohjaajuus.

Sisältö

TRE®-ohjaajakoulutus koostuu kahdesta kolmen päivän kurssista (moduuli 1 ja 2) ja kahdeksasta harjoituspäivästä.

Harjoituspäivät koostuvat kokemuksellisesta oppimisesta ja kehotyöskentelystä. Huomioithan siis seuraavan: TRE:tä tehdään jokaisena koulutuspäivänä ja koulutuspäivien välissä tapahtuva oma TRE-harjoittelu (2-3 kertaa viikossa) on keskeisessä roolissa. TRE ei sovellu välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien kuten sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen / diagnoosin jälkeen, epilepsiaa sairastaville eikä mielenterveyden häiriöistä kärsiville. Raskaana oleville TRE:tä ei myöskään suositella. Kysy lääkäriltäsi ennen aloittamista, jos olet epävarma oman sairautesi suhteen.

Moduuli 1
13.–15.10.2022, to klo 17.00–20.30, pe klo 14.00–20.30 ja la klo 9.30–15.30

 • Stressi – trauma -jatkumo käsitteenä
 • Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 • Neurogeeninen tärinä ja stressin ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 • TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 • Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi

Harjoituspäivät
25.–26.11.2022, pe klo 17.00–20.30 ja la klo 9.30–16.00
21.–22.1.2023, la klo 15.00–19.00 ja su klo 9.00–15.00

Moduuli 2
17.–19.3.2023, pe klo 17.00–20.30, la klo 9.30–16.00 ja su klo 9.30–15.00

 • TRE:n tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 • Interventiot
 • Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 • TRE-ryhmien ohjaaminen

Harjoituspäivät
28.–29.4.2023, pe klo 17.00–20.30 ja la klo 9.30–16.00
9.–10.6.2023, pe klo 17.00–20.30 ja la klo 9.30–16.00

Suoritustapa

Koulutuksen painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen TRE:n ohjaamista ja interventioita. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin TRE:n harjoittajan, ohjaajan kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa (Moduuli 1 ja Moduuli 2), keskustelua ja opetuksellisia demonstraatioita. Pakollisen poissaolon (esim. äkillinen sairastuminen) korvaaminen sovitaan tapauskohtaisesti.

Koulutuspäivien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu harjoituspäiväkirjan pitäminen omasta TRE-harjoittelusta (vähintään 40 omaa harjoitusta), harjoituspäiväkirjasta tiivistelmän laatiminen (4 sivua) ja kirjallisen lopputyön kirjoittaminen (4-8 sivua).


Sertifioitujen TRE-ohjaajien kokemuksia

Erinomainen koulutuskokonaisuus. Kirsi on kouluttajana ja persoonana asiantuntija isolla sydämellä. Hyödynnän TRE stressinpurkumenetelmää psykoterapia työssäni yhtenä vaihtoehtoisena "työkaluna". Asiakkailta olen saanut hyvää palautetta. Käytän säännöllisesti TRE:tä myös omassa palautumisessani.”
- Kirsi Huhtelin-Lesell, traumapsykoterapeutti

"Koulutus oli kompakti paketti traumatisoitumiseen  ja sen vaikutuksiin meissä jokaisessa. Polyvagaaliteoria avautui käytännössä uudella tavalla. Arvostukseni kehon viisautta kohtaan kasvoi koulutuksen myötä.  Oma prosessi oli havainnollinen teorian ohella. Ryhmästä tuli koulutuksessa tärkeä tuki ja turvapaikka sekä ammatilliseen pohdintaan, että omaan prosessiin. Kirsi kouluttajana antoi tilaa ja tukeaan sopivassa määrin. Tämä koulutus antoi paljon eväitä sekä elämääni että työhöni ja stressin sietokykyni parani. Voin suositella!"
- Satu Merivalo, psykiatrian erikoislääkäri

”Kirsi on kouluttajana lämmin, läsnäoleva ja osallistava. Koulutuksen ilmapiiri oli turvallinen ja kaikki osallistujat huomioitiin tasapuolisesti. Suosittelen Kirsin koulutuksia lämmöllä.”
- Emma Kursu, fysioterapeutti

”Koulutus oli selkeä ja hyvin jäsennetty kokonaisuus ja se antoi hyvät perusvalmiudet toimia ohjaajana. Sain omaan TRE -harjoitteluuni lisää syvyyttä ja se on muovautunut monipuolisemmaksi. Kirsi oli kouluttajana osaava, kannustava ja hyvin tilaa antava. Koulutuksen aikana oli avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, mikä antoi hyvät puitteet harjoitella omaa osaamista ohjaajana. Voin suositella!”
- Jarmo Kulju, sairaanhoitaja

"TRE-ohjaajakoulutus lisäsi valtavasti ymmärrystäni kehon ja mielen yhteydestä paitsi teoreettisella tasolla, myös omakohtaisen kokemuksellisesti. Ohjaajakoulutuksen käyminen antoi hienon työvälineen asiakkaiden auttamiseksi ja syvensi omaa harjoittelua ja itseymmärrystä. Kirsin opetus ja ohjaus on sensitiivistä, ihmistä kunnioittavaa ja suurta viisautta ja lempeyttä huokuvaa." 
- Johanna Tanska, perheneuvoja, TM

Hinta

2500 €, laskutetaan viidessä erässä

Ilmoittaudu

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutukseen haetaan täyttämällä ilmoittautumislomake (ilmoittautumislinkki alla) sekä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi. Kerro hakemuksessasi

 • Nimi ja syntymävuosi
 • Sähköpostiosoite
 • Ammatillinen koulutus: mikä tutkinto, missä ja milloin suoritettu
 • Tämänhetkinen työnkuva
 • Minkä verran olet tehnyt TRE:tä aikaisemmin?
 • Muu aiempi kehollinen (tai kehomielellinen) koulutus ja harrastuneisuus?
 • Miten aiot valmistuttuasi hyödyntää TRE:tä (esim. työssäsi ja / tai oman hyvinvoinnin tukena)?
 • Mahdollisuutesi harjoittaa TRE:tä 2-3 kertaa viikossa (n. 20-30 min. / harjoite)? Mahdollisuutesi osallistua koulutuspäiviin 100 %:sti (äkilliset sairastumiset poislukien)?

Kouluttaja valitsee 14–15 soveltuvaa hakijaa koulutukseen. Motivaatio ja mahdollisuus ylläpitää omaa TRE-prosessia koko koulutuksen ajan on yksi keskeinen tekijä valinnassa. Lisäksi kouluttaja haastattelee hakijat puhelimitse. Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä ja vahvistetaan kouluttajan hyväksyttyä opiskelijat.

Ilmoittautuminen on sitova. 26.9. jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.