TRE®-ohjaajakoulutus

TRE-stressinpurku eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista.

Läpikäytyäsi TRE-ohjaajakoulutuksen hyväksytysti voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE-ohjaaja (Certified TRE Provider).

Aika ja paikka

30.1.–12.10.2020 Oulu


Kuva Kirsi Törmi

Kouluttaja


Kuva Jonne Räsänen

Kirsi Törmi on TRE® Certification Trainer, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti, työnohjaaja ja sosionomi. Kirsi toimii Väestöliiton terapeuttina Helsingissä ja Kajaanissa. Kirsin erityisosaamisalueena ovat toimijuuden, osallisuuden ja kehotietoisuuden traumasensitiiviset prosessit, joiden parissa hän työskentelee myös tutkijatohtorina Taideyliopiston tutkimuskeskus Ceradassa.

Sisältö

TRE -ohjaajakoulutus koostuu kahdesta kolmen päivän kurssista (moduuli 1 ja 2) ja kahdeksasta harjoituspäivästä. TRE -ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE -ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa.

Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä. Huomioithan siis seuraavan: TRE:tä tehdään jokaisena koulutuspäivänä. TRE ei sovellu välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien kuten sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen / diagnoosin jälkeen, epilepsiaa sairastaville eikä mielenterveyden häiriöistä kärsiville. Raskaana oleville TRE:tä ei myöskään suositella. Kysy lääkäriltäsi ennen aloittamista, jos olet epävarma oman sairautesi suhteen.

Moduuli 1
30.1.–1.2.2020, to klo 16.00–20.00 sekä pe ja la klo 9.00–15.00

 • Kurssin ja moduuli1 -koulutusjakson sisältö, stressi
 • Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 • Neurogeeninen tärinä ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 • TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 • Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi

Harjoituspäivät
22.–23.3.2020, su klo 14.00–19.00 ja ma klo 9.00–15.00
19.–20.4.2020, su klo 14.00–19.00 ja ma klo 9.00–15.00

Moduuli 2
6.–8.8.2020, to klo 16.00–20.00 sekä pe ja la klo 9.00–15.00

 • Moduuli2 –koulutusjakson sisällön esittely, TREn tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 • Interventiot
 • Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 • TRE-ryhmien ohjaaminen

Harjoituspäivät
6.–7.9.2020, su klo 14.00–19.00 ja ma klo 9.00–15.00
11.–12.10.2020, su klo 14.00–19.00 ja ma klo 9.00–15.00

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä: Kirsi Törmi, kirsitormi@icloud.com, 050 308 0203

 


 

Sertifioitujen TRE-ohjaajien kokemuksia

TRE-menetelmä on toiminut yhtenä kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yittäjyyteen tähtäävälle. TRE-menetelmää hyödynnetään laaja-alaisesti myös omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä mm. työterveyden, fysioterapian, sosiaaliohjauksen tai työnohjauksen parissa.

Oulun Mehiläisessä työterveyshoitajana työskentelevän Tiina Gripin kuvaus menetelmän käytöstä:

“Asiakkaiden kokemukset TRE-menetelmän hyödyistä ovat rohkaisevia: mm. olo rauhoittuu, keho rentoutuu, uni paranee, huoliajatukset vähenevät, kivut vähenevät, asiat asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin, saa kokemuksen että kykenee itse vaikuttamaan oloonsa ja kehosta tulee kaveri.”

TRE-menetelmän merkitystä itselleen Tiina kuvaa seuraavasti:
“Vuorovaikutus syvenee, kun kykenen herkemmin havainnoimaan asiakkaan kehollisen viestin/ vireystilan ja käyttämään omaa kehoa viesti-/työvälineenä, jolla voin pyrkiä tasaamaan asiakkaan vireystilaa.”

Fysioterapeutti, työnohjaaja, kouluttaja ja tietokirjailija Karita Palomäki toteaa TRE-menetelmän hyödyistä seuraavasti:

"Toimin fysioterapeuttina psykofyysisestä viitekehyksestä käsin ja asiakaskuntani koostuu mm. pitkittyneillä kivuilla, työuupumuksella, unettomuudella ja ahdistuksella oireilevista ihmisistä. Useimmille TRE sopii itsehoitoon. Monet kokevat välittömän kehon ja mielen rauhoittumisen vasteen TRE:n jälkeen, ja pidemmällä aikavälillä asiakkaat ovat havainneet pysyviä positiivisia muutoksia mm. unenlaadussa, kipujen ja lihasjännitysten/kireyksien vähentymisenä sekä jaksamisen lisääntymisenä.

Ajoittain ohjauksessani käy myös aktiiviliikkujia ja urheilijoita, jotka hyödyntävät lihasvärinää treenistä palautumiseen. Työnohjaajana korostaisin lisäksi TRE:n hyötyjä esim. myötätuntouupumuksen ennaltaehkäisemisessä, se on hyvin yleistä kaikessa auttamistyössä.

Itse hyödynnän yli 9 vuoden kokemuksen jälkeen tärinää hyvin luovasti, kehon tarpeita kuunnellen. TRE lisää oman kehon tiedostamista, mikä on tärkeää nykyajan hektisessä elinympäristössä, jossa jokaisen hermosto on kovilla. Voin lämpimästi suositella ohjaajakoulutusta sote-ammattilaisille!"

Sosionomi ja lähihoitaja Tiia Knuutinen on ohjannut Hellä Mieli-yrityksensä kautta TRE:tä mm. migreeniä sairastaville ja sosiaalisesta jännittämisestä kärsiville. TRE-harjoitus on koettu hyvin rentouttavana, jolloin stressin laukaisemat migreenikohtaukset saattavat vähentyä ja puolestaan jännittäjille TRE:stä on apua kehon ylivireyden tasapainottamisessa.

TRE on ollut Tiialle itselleen merkittävä hyvinvoinnin työkalu: "Kehoni reagoi stressiin voimakkaasti. TRE on tehokkain jännitystä ja ylivireyttä purkava menetelmä, mitä olen koskaan kokeillut. TRE lisää myös sisäisen turvallisuuden tunnetta, joka puolestaan vaikuttaa siihen, että luottamus elämään lisääntyy. TRE:n vaikutus niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin hämmästyttää minua aina uudelleen."

Hahmoterapeutti ja joogaopettaja Marika Lehtimäki hyödyntää TRE:tä terapia-asiakkaiden kanssa, mutta on tutustuttanut myös joogakurssilaisensa menetelmään:

"Yhdistän TRE:tä joogaan teettämällä lyhyen TRE/tärinä-osuuden ennen loppurentoutusta, ja se on toiminut hyvänä palauttavana harjoituksena. Asiakkaat ovat kertoneet rentoutuvansa erityisen syvästi, “kuin magneetti vetäisi kiinni lattiaan”. He ovat myös antaneet palautetta, että lihakset eivät ole kipeytyneet niinkuin yleensä ensimmäisillä joogatunneilla tauon jälkeen, vaikka olemme tehneet dynaamisen harjoituksen ja voimakkaitakin venytyksiä. Ohjaajan näkökulmasta TRE on ollut siitä kiitollinen menetelmä, että siitä ovat tykänneet sekä fyysisesti vähän rankempaa harjoitusta tekevät että ne, jotka kaipaavat lempeää joogaa.”

Omasta joogaharjoituksestaan Marika toteaa näin: ”Omassa harjoituksessani TRE on nykyään keskeisesti mukana; TRE:n myötä olen oppinut näkemään, miten viisaasti keho osaa itse liikuttaa itseään juuri oikeista kohdista ja oikeaan suuntaan. Siten omassa harjoituksessa varaan vähintään yhtä paljon tilaa tietynlaisille “ulkoa ohjatuille” asanoille kuin lihasten rentouttamiselle ja vapaamuotoisille, kehosta itsestään nouseville liikkeille.”

Hinta

2550 €, laskutetaan kuudessa erässä

Jos koulutuksessa on vähintään 15 osallistujaa, on koulutuksen hinta 2400 € / osallistuja.

Ilmoittautuminen

13.1.20 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutukseen otetaan 16 osallistujaa

Kouluttaja Kirsi Törmi haastattelee koulutukseen tulijat puhelimitse, näin voidaan varmistaa koulutuksen soveltuvuus kullekin osallistujalle.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Kurssi on täynnä. Voit ilmoittautua varasijalle.
The course is full. You can register for the waiting list.