Tukea näkyvissä! Lukion opettajan ohjaustaidot erityisessä tuessa

Aika ja paikka

La 22.2.20 klo 9.00-16.00 Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin kutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Lukion opetushenkilöstö

Kouluttaja

Psykologitutkija, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, PsM Johanna Stenberg, Kuntoutussäätiö ja
Psykologitutkija, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi PsM, KM Kati Peltonen, Kuntoutussäätiö

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa lukiossa toimivien ammattilaisten taitoja ja osaamista oppilaiden oppimisvaikeuksiin (luki- ym. oppimisvaikeudet) ja neuropsykiatrisiin ongelmiin (m. ADHD, Autismikirjo) liittyen.

 • Oppimisvaikeuksien (luki, matematiikka, hahmotus) ja neuropsykiatristen vaikeuksien (ADHD, Autismikirjo) neuropsykologista taustaa
  • Miten em. vaikeudet vodaan tunnistaa oppilaitoksessa?
  • Milloin ja minne voi ohjata tarkempiin selvittelyihin?
 • Miten opettajat voivat em. ilmiöitä tunnistaa omissa oppilaissa? Miten vaikeuksien päällekkäisyys näkyy?
 • Tunnistamisen menetelmien, kuten KOMO-kyselyn hyödyntäminen; miten se voisi auttaa vaikeuksien tunnistamisessa käytännön työssä?
 • Ohjausmateriaali palveluihin ohjaamiseksi opettajille
 • Tukimuodot oppilaitoksessa
 • Oppimisen apuvälineet opiskelijan tukena
 • Ohjausmateriaali palveluihin ohjaamiseksi opettajille
 • Millaisista ohjeistuksista oppimisen vaikeuksia (oppimisen ja käyttäytymisen vaikeudet) kokeva opiskelija hyötyy
 • Millainen on opettajan työkalupakki oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien kohtaamiseen; onko meillä nyt kasassa tarvittava materiaali tai mitä vielä tarvitsisimme jatkossa?

Työskentelytapoina käytetään vaihdellen luentoja, ryhmäkeskusteluja ja työpajatyöskentelyä.

Hinta

230 € sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sekä lounaan ja kahvit

Ilmoittautuminen

7.2. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa kouluttajista

Johanna Stenberg on perehtynyt kliinisen neuropsykologin työhön erityisesti oppimisen pulmia kokevien parissa. Hän on ollut kehittämässä oppimisen pulmien alustavan tunnistamisen menetelmiä ja hän on käyttänyt useita oppimisen vaikeuksien tunnistamisen menetelmiä käytännön työssään. Lisäksi hänellä usean vuoden kokemus nuorten aikuisten oppimisvaikeuksiin ja mielenterveyden ongelmiin kohdentuvien tukiryhmien vetämisestä. Hänellä on myös kokemusta tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteutuksesta sekä kouluttamisesta.

Kati Peltonen on perehtynyt erityisesti oppimisen ja mielenterveyden haasteisiin opiskeluhuollon näkökulmasta. Hänellä on useamman vuoden kokemus oppimisvaikeuksiin ja mielenterveyden ongelmiin sekä aivovammojen ehkäisyyn kohdentuvista tutkimus- ja kehittämishankkeista ja hän on toiminut myös kouluttajana.  Hän on mm. tutkinut oppimisvaikeuksien alustavan tunnistamisen menetelmän toimivuutta sekä käyttänyt em. menetelmää asiakastyössään. Hän on myös vetänyt nuorten aikuisten oppimisvaikeuksiin ja mielenterveyden ongelmiin kohdentuvia tukiryhmiä.