Tukea voimavarakeskeiseen ryhmänohjaamiseen

09.11.2023 Oulu

Koulutuksessa tuetaan sellaista ohjaajuutta, joka lähtee tavoitteellisesti osallistujien ainutlaatuisuuden, kyvykkyyden ja osallisuuden tunnistamisesta ja tukemisesta.

Aika

9.11.2023 klo 9–16

Paikka

Oulu

Kohderyhmä

Kuntouttavia tai voimaannuttavia ryhmiä ohjaavat tai ohjaamisen aloittamista suunnittelevat henkilöt

Ilmoittautuminen

13.10. mennessä

Hinta

135 €

Aika ja paikka

To 9.11.2023 klo 9–16 Oulu, ilmoitetaan tarkemmin kutsussa

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka jo ohjaavat vertaisuudesta voimaa ammentavia kuntouttavia tai voimauttavia ryhmä tai ovat kiinnostuneet aloittamaan ohjaamisen.

Kouluttaja

Juha Kilpiä

Juha Kilpiä

Juhalla on pitkä ja laaja parin kymmenen vuoden kokemus ryhmän ohjaamisesta ja kouluttamisesta. Lisäksi hän on voimavarakeskeinen työnohjaaja, seksuaalipedagogi ja nuorisotyönohjaaja. Hän on myös Kontekstin taju -kirjan kirjoittaja.

Juhan työtä ohjaa voimavarakeskeinen työote. Sinä suhde todellisuuteen on sosiaalisesta konstruktionismista nousevaa; sen tukevana pohjana on dialogisuus ja dialoginen tapa olla ja ajatella sekä ymmärrys kaiken kontekstuaalisuudesta. Lähestymistapoina toimivat narratiiviset, ratkaisukeskeiset ja reflektiiviset tavat toimia. Juhan työote kytkeytyy ymmärrykseen ihmisestä suhteissa elävänä, toimivana ja toteutuvana, mahdollisuuksia omaavana sekä ainutlaatuisena ja merkityksellisyyttä hakevana yksilönä.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujien ymmärrystä omasta ohjaajuudesta sekä kehittyä siinä. Koulutuksessa avataan voimavarakeskeistä viitekehystä. Siinä pysähdytään dialogisen, ratkaisukeskeisen, narratiivisen, reflektiivisen ja kontekstuaalinen tavan toimia ja ajatella äärelle. Tavoitteena on selkeyttää sitä, miten viitekehys suuntaa tapaamme ohjata voimavarakeskeisesti. Koulutuksessa tuetaan sellaista ohjaajuutta, joka lähtee tavoitteellisesti osallistujien ainutlaatuisuuden, kyvykkyyden ja osallisuuden tunnistamisesta ja tukemisesta.

Hinta

135 €

Ilmoittaudu

13.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
p. 044 465 2201