Tunne- ja turvataitoja lapsille

20.04.2023–22.04.2023 Verkossa

Tunne- ja turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen vahvistamista. Sen avulla edistetään lasten itsearvostusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä kaverisuhteita.

Aika

20.4. klo klo 15–18 ja 22.4.2023 klo 9–15

Paikka

Verkko

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Ilmoittautuminen

31.3. mennessä

Hinta

150 €

Lisätietoja

Riitta Niku, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi, 044 465 2201

Aika ja paikka

To 20.4. klo klo 15–18 ja la 22.4.2023 klo 9–15 verkossa (uusi ajankohta päivitetty 24.1.23)

Tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä, kuulokkeet ja mikrofonin sekä web-kameran. Tarkemmat tiedot kerrotaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttaja

Kouluttajina toimivat turvataitokasvatuksen kehittämisessä mukana olleet erityisluokanopettajat ja oppimateriaalin toimittajat ja kirjoittajat
Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen.

Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen

Tavoitteet

Oppia ehkäisemään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vahvistamalla lasten omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan.

Sisältö

To 20.4.2023 klo 15–18
Tunne- ja turvataidoilla väkivallaton lapsuus

Tunne- ja turvataitokasvatuksen avulla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua vahvistamalla lapsen omia selviytymistaitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun, groomingin, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa, myös digitaalisessa mediassa yhdessä turvallisten aikuisten kanssa.

Tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatukseen ja sen kivijalkaan, tutustua väkivallan muotoihin, niiden tunnistamiseen ja puuttumiseen ja saada näkökulmia Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaaliin ja sen hyödyntämiseen. Oppimateriaalin tavoitteet ja sisällöt tukevat uusia opetussuunnitelmia.

Tunne- ja turvataitoja lapsille -oppimateriaali on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa Julkari - STM:n avoin julkaisuarkisto tai ostettavissa www.thl.fi/kirjakauppa.

La 22.4.2023 klo 9–15
Turvataidoilla turvaa! Tunnetaitavaksi oppii ja kiusaamiselle STOPPI!

Tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatuksen lasta suojaaviin ja hyviä kaveritaitoja vahvistaviin tekijöihin, jotka ennaltaehkäisevät kiusaamista ja syrjintää. Lauantaina tutustutaan myös tunnetaitoihin ja puhutaan vaihtuvista ja haastavista tunteista ja niiden kesyttämisestä. Lapsella on oikeus turvalliseen oloon ja hänen turvan tunnettaan voidaan vahvistaa. Nettiturvataidot alkavat jo varhaiskasvatuksessa ja koulutettavien kanssa käydään läpi digimaailman ilmiöitä.
Tunne- ja turvataitoja lapsille –oppimateriaalia hyödynnetään tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamisessa. Koulutuksissa esitellään myös Lasten turvataitokasvatuksen keskeisimmät selviytymistaidot.

Hinta

150 €

Ilmoittaudu

31.3. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.