Tunne- ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä

Koulutus on osa Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö: Itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana - koulutuskokonaisuutta.

"Tunne- ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä" on kolmas koulutusosio tässä koulutuskokonaisuudessa.

Aika ja paikka

La 21.1.2023 klo 9-13

Ke 15.2.2023 klo 14-18

Ti 14.3.2023 klo 13-17

Kohderyhmä

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Liisa Ahonen, kasvatustieteen tohtori

Sisältö

Keskeiset sisällöt:


1) Tunnetaitokasvatus:Lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehittyminen ja niiden
tukeminen niin arkisten kohtaamisten kuin tavoitteellisten tunnetaitoharjoitustenkin kautta.


2) Haastavat kasvatustilanteet: Konkreettisia esimerkkejä aikuisen vuorovaikutuksellisen ja
pedagogisen toiminnan kehittämiseen.


3) Aikuisen tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksessa: Keinot, joiden avulla omia
tunne- ja vuorovaikutustaitoja voidaan arvioida.Oman toiminnan konkreettinen kehittäminen
toimittaessa lasten,tiimin jäsenten tai lasten perheiden kanssa.

 

Koulutusosioon sisältyy käytännönläheinen kehittämistehtävä. Osallistujat toteuttavat kehittämistehtävät työyhteisössään ja kehittämistehtävän tavoitteena
on edistää käytännössä työyhteisön (ml. työntekijät ja lapset) hyvinvointia, turvallisuutta, itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Osallistujat työstävät kehittämistehtävistä kirjalliset ja/tai kuvalliset tuotokset, joissa näkyy kehittämistehtävän käytännön eteneminen sekä hyödyt ja haasteet työyhteisön kannalta.

Huomioitavaa

Tutustu "Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö" - koulutuskokonaisuuteen tarkemmin seuraavan linkin kautta:

https://www.ppkyo.fi/fi/hyvinvoiva-ja-turvallinen-tyoyhteiso-itsesaately-seka-tunne-ja-vuorovaikutustaidot-varhaiskasvatuksen-tyoyhteison-voimavarana-koulutuskokonaisuus-22-23_rhe/

Hinta

Opetushallitus rahoittaa koulutuksen.

Ilmoittautuminen

10.1.2023 mennessä

Lisätietoja

hallinto- ja koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p.044-439 3301

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru