Tunnetaitoja aikuisille – Intensiivikurssi omiin tunteisiin

Koulutus tarjoaa kokemuksellisia oivalluksia tunteiden ja tarpeiden voimasta ja antaa konkreettisia keinoja toimia niiden kanssa erilaisissa tilanteissa. Koulutus tukee myös turvallisen vuorovaikutuksen kehittymistä missä tahansa työyhteisössä.

Tunnetaitoja kehittämällä parannat omaa ja läheistesi hyvinvointia, helpotat arkista kommunikointia ja löydät keinoja toimia itseäsi ja muita kunnioittavalla tavalla myös haastavissa tilanteissa.

Aika ja paikka

2.–3.10. ja 13.–14.11.2020, pe klo 17.30–20.30 ja la klo 9.00–16.00 Oulu

Jos et voi osallistua koulutukseen lähiopetuksena, on myös etäosallistuminen omalta koneelta mahdollista.

Kohderyhmä

Koulutus sopii jokaiselle omien tunnetaitojen kehittämisestä kiinnostuneelle aikuiselle. Tärkeintä on oma kiinnostuksesi ja avoin asenne lähteä tutkimaan itsessäsi virtaavia tunteita!

Koulutus ei sovi akuutissa kriisissä oleville. Jos pohdit kurssin soveltuvuutta omaan elämäntilanteeseesi, voit olla yhteydessä kouluttajaan asian varmistamiseksi.

Kouluttaja

Titta Karanta on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®-kouluttaja sekä NLP Associated Trainer. Titta on kokenut kouluttaja ja on tehnyt myös yksilöohjausta asiakkailleen tunnetaitojen parissa. Hän on empaattinen ja rauhallinen persoona. Kouluttajana Titta haluaa herättää tunteita ja löytää sen kautta väylän ihmisen kokemusmaailmaan, jotta käsiteltävät asiat jäävät mieleen.

Palautteita Titasta kouluttajana:
”Ohjaaja oli rauhallinen, verbaalisesti lahjakas. Ohjeet olivat helposti ymmärrettäviä. Tiesi, mitä piti tehdä.”
• ”Ohjaajan läsnäolo oli rauhoittava. Ei tarvinnut analysoida omia tuntemuksia, mitä nyt mietin ja miltä tuntuu. Pystyi antautumaan
harjoitteiden vietäväksi.”
• ”Titta on todella taitava ohjaamaan ryhmää!”

Tavoitteet

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden aloittaa tutustumismatka omiin tunteisiin, itsen aidoimpaan ja autenttisimpaan osaan sekä itsensä avoimempaan ilmaisemiseen. Koulutuksessa harjoitellaan omien tunteiden ja tarpeiden tunnistamista ja opetellaan keinoja sietää, säädellä, käsitellä ja ilmaista niitä turvallisesti. Samalla harjoitellaan toisten tunteiden ja tarpeiden kuuntelemista ja tunnustellaan, missä kulkee raja itselle ja toisille kuuluvien asioiden välillä, miten sitä voi ylläpitää ja miten rajan ilmaiseminen vaikuttaa omiin voimavaroihin.

Saat koulutuksessa vastauksia mm. näihin kysymyksiin:

  • Miten tunteet meissä vaikuttavat?
  • Mistä tunteet kertovat ja mitä niitä kuuntelemalla voi saavuttaa?
  • Miten tunteitaan voi oppia tunnistamaan ja ilmaisemaan rakentavasti?
  • Milloin yli- tai alisäätelen tunteitani ja miten voin silloin toimia?
  • Miten voin käsitellä pidempiaikaisia tunnelasteja?
  • Miten voin voimaannuttaa itseäni kuormittavissa elämäntilanteissa?

Sisältö

Koulutus koostuu lähiopetuksesta sekä omaa oppimista tukevista artikkelilähteistä Moodle-verkko-oppimisympäristössä ja etätehtävästä osioiden välillä.

Koulutuksessa työskennellään helppojen kehollisten ja luovien harjoitteiden avulla. Harjoitteet ovat kaikille sopivia eivätkä vaadi mitään erityisosaamista. Teoriaopintoja täydennetään omaehtoisella verkko-oppimisella.

Tervetuloa aloittamaan matka omiin tunteisiisi, itsesi aidoimpaan ja autenttisimpaan osaan sekä avoimempaan ilmaisemiseen!


Taustaa tunnetaidoista

Tunnetaidot ovat taitoja toimia erilaisissa tilanteissa omien tunteiden kanssa. Ne vastaavat kysymykseen siitä, miten kohtaat sisälläsi ja ympärilläsi tapahtuvat asiat.

Tunnetaidot vaikuttavat kaikkeen elämässämme: ihmissuhteisiimme, terveyteemme, onnellisuuteemme, itsetuntemukseemme, itsetuntoomme ja siihen, millaisia valintoja teemme.

Meillä kaikilla on jonkinlaisia tunnetaitoja, mutta niitä voidaan kehittää itseä paremmin palveleviksi.

Omien tunnetaitojen kehittäminen vaikuttaa myös läheistemme hyvinvointiin. Erityisesti se vaikuttaa omien lastemme tunnetaitojen kehittymiseen, sillä tunnetaitoja opitaan ennen kaikkea mallin kautta, omasta lapsuusperheestä.

Vastuun ottaminen omista tunteista ja niiden alla vaikuttavista tarpeista on olennainen osa tunnetaitojen kehittämistä.

Hinta

420 € sisältäen koulutusmateriaalin

Ilmoittautuminen

15.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan; koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä

Koulutus toteutuu, mukaan voi vielä ilmoittautua!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Palautetta koulutuksesta

"Vau, todella antoisaa, ajatuksia herättävää!"

"Olen oppinut tunnistamaan tunteiden kehollisuutta aiempaa enemmän ja uudella tavalla."

"Oli erinomaista, että tunnetaitoja harjoiteltiin tehtävien avulla. Parin kanssa työskentely ja tehtävien purkaminen yhdessä muodostivat hyvän kokonaisuuden."

"Kurssi auttoi jäsentämään omia tunteita."

"Mukava koulutus, jossa oli onneksi paljon konkreettisia harjoituksia."

"Olen tullut tietoiseksi tunteiden merkityksestä hyvinvoinnilleni, perheeni hyvinvoinnille sekä työyhteisössäni."

"Käytännön harjoitukset, välitehtävä ja keskustelut tukivat oppimistani."

"Kiinnostava ja riittävän runsas sisältö intensiivikurssiksi."