Tunnetaitojen kehitys, kehityksen pulmat ja tukikeinot koulun arjessa

Aika ja paikka

La 12.11.22 klo 9.00–15.30 verkossa (Zoom)
Etäosallistumiseen lähetetään tarkemmat ohjeet osallistujille koulutuskutsussa sähköpostilla noin viikko ennen ajankohtaa.

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö peruskoulussa ja toisella asteella

Kouluttaja

Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja -kouluttaja, NLP-kouluttaja Titta Karanta, Tunne & Taida
Toinen kouluttaja tarkentuu myöhemmin

Sisältö

Tunnetaidot kehittyvät mallista lapsen ja nuoren kasvu-ympäristössä ja toimivat perustana sosiaalisille taidoille sekä oppimiselle. Ohjattujen tunnetaitohetkien lisäksi mallinnamme tunnetaitoja ihan tavallisen arkisissa tilanteissa oppilaille. Tunteikkaissa ristiriitatilanteissa, itseilmaisun hetkissä, sääntöjen kertauksissa, toisten kuuntelussa, vuoron odotuksissa. Laaja tutkimusnäyttö osoittaa, että pitkäjänteinen kasvattajan omien sosiaalisemotionaalisten taitojen harjoitteleminen tuottaa myönteistä tulosta niin yksilö- kuin ryhmätasolla lasten kanssa.

Tavoitteena on antaa osallistujalle pohjatietoa tunnetaitojen kehittymisestä ja pulmatilanteista sekä lisätä ymmärrystä tunnetaitojen tukemisen perusteista. Koulutukseen osallistuttuaan osallistujalla on käytännön keinoja ottaa tunnetaitojen tukemista osaksi omaa työtä. Koulutus antaa myös varmuutta toimita tunnetilanteissa rakentavasti itseä ja lasta tukien. Muutaman käytännön harjoitteen kautta osallistuja saa myös helpon alun sekä rohkeutta tunnetaitojen tukemisen starttiin.

Tunne-elämän kehittymiseen vaikuttavat tekijät:
•    Katsaus tunnetaitojen kehittymiseen ikäkausittain – mitä voin odottaa lapselta?
•    Haasteet tunnetaitojen kehittymisessä – mikä estää, hidastaa tai ohjaa vinoon?    
•    Emotionaalisen turvan merkitys ja sen välittäminen
Miten tunnetaitojen kehittymistä voidaan tukea ja opettaa?
•    Menetelmiä
•    Pieniä askelia arkeen sulauttaen
•    Käytännön kokemuksia kouluarjesta
Miten itse voin toimia tunnetaitomallina?
•    Mitä lapsen ja omienkin tunteiden alla on?
•    Tuntevat aivot
•    Tunnetilanteiden kohtaamisen merkitys
Muutama harjoite ja vinkkejä harjoitteiden käyttöön

Hinta

420 € koko koulutuskokonaisuus

160 € yksittäinen koulutuspäivä

Hinta sisältää koulutuksen sekä koulutusmateriaalin sähköisenä.

Ilmoittautuminen

28.10. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tietoa kouluttajista

Titta on Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja ja myös NLP-kouluttaja, ja erityisenä mielenkiinnon kohteenaan hänellä on ylisukupolviset tunnetaakat ja -mallit. Hän luennoi ja kouluttaa NLP:tä ja tunnetaitoja, vetää erilaisia ryhmiä sekä kulkee asiakkaiden rinnalla yksilöohjauksessa. Titalla on myös kaksi erityislasta itsellään.

 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru