Tunnetaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa (etäkoulutus)

Aika ja paikka

Perjantai 5.2. ja 19.2.2021 klo 13.00–16.00 verkossa

Etäryhmät Kuusamossa, Oulussa, Pyhäjärvellä, Raahessa ja Ylivieskassa, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Voit osallistua koulutukseen etäluentona myös omalta koneeltasi.

Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Kouluttaja

Psykologit Julia Pöyhönen ja Heidi Livingston

Kouluttajat ovat keskittyneet erityisesti lasten tunnetaitojen tukemiseen: Fanni-tunnetaitosarja (Kumma-kustannus) on saanut alkunsa TunneBoosti-verkkokurssista ja on kasvanut nopeasti yhdeksi tämän hetken suosituimmista kotimaisista kirjasarjoista. Yhdessä Ympyräiset-tiimin kanssa Julia ja Heidi ovat luoneet Ympyräiset tunnetaito-ohjelman varhaiskasvatukseen ja alakouluun sekä Tunnetaitojen käsikirjan (Kustannus-Mäkelä).

Pöyönen Juulia

Julia Pöyhönen


Heidi Livingston

Sisältö

Osa 1: Tunteiden kohtaaminen varhaiskasvatuksen arjessa 5.2.21

  • Mitä tunnetaidot ovat ja miten ne kehittyvät
  • Mitä tarkoittaa aikuisen rooli aputunnesäätelijänä ja miten kohdata lapsen tarpeet ja tunteet arjessa
  • Miten auttaa lasta oppimaan tunnetaitoja ja käsittelemään erilaisia tunteita tunnekäsittelypolun avulla

Osa 2: Tunnetaitojen vahvistaminen lapsiryhmässä 19.2.21

  • Miten opettaa tunnetaitoja tunnetoveilla: tehtäväideoita ja konkreettisia työkaluja
  • Vaikeiden tunteiden ja haastavan käytöksen kohtaaminen: aggressiivisuus, pelot ja levottomuus lapsiryhmässä
  • Miten pitää huolta omasta jaksamisestaan aputunnesäätelijänä

Hinta

120 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä

Ilmoittautuminen

18.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon, Oulun, Pyhäjärven, Raahen tai Ylivieskan toimipaikkaan.

Jos osallistut omalta koneeltasi, valitse tällöin toimipaikaksi Oulu.

Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 22.1. saakka!

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Oulun toimipaikka:
Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

Kuusamon toimipaikka:
Johanna Riekki, puh. 040 753 5716, johanna.riekki@kuusamo.fi

Pyhäjärven ja Ylivieskan toimipaikka:
Minna Saharinen, puh. 040 775 6931, minna.saharinen@pyhajarvi.fi

Raahen toimipaikka:
Elina Katilakoski, puh. 044 439 3301, elina.kattilakoski@raahe.fi