Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi - löydä oma polkusi 2 op (OY) - AY724848P

01.01.2023–31.07.2023 Verkossa

Toimintaympäristön nopean murroksen myötä ajantasaisten, tulevaisuuteen suuntaavien yrittäjyys- ja työelämätaitojen merkitys korostuu. Tällä kurssilla opit tunnistamaan omaa osaamistasi, vahvuuksiasi sekä kehittämistarpeitasi ja rakentamaan omaa tulevaisuuspolkuasi.

Aika ja paikka

Tunnista osaamisesi ja vahvuutesi 2 op:n kurssi on ajasta ja paikasta riippumaton kurssi. Voit suorittaa sen täysin itsenäisesti sinulle sopivana ajankohtana, kuitenkin ennen 31.7.2023.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat erityisesti lukiolaiset, mutta myös muut, jotka haluavat pohtia omaa osaamistaan ja voimavarojaan suhteessa tavoitteisiin. Kurssi sopii myös alanvaihtoa pohtiville henkilöille.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Monika Luukkonen Oulun yliopistosta.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- Osaa tunnistaa ja sanoittaa keskeiset osaamisensa ja vahvuutensa sekä asettaa itseään kiinnostavia tavoitteita tulevaisuuteen.

- Osaa hyödyntää strategista ajattelutapaa tulevaisuuteen suuntaamisessa ja huomioida toimintaympäristöönsä vaikuttavia muutoksia sekä ennakoida niiden vaikutuksia omaan toimintaansa.

- Ymmärtää, mitä osaamisen alueita hänen tulee kehittää saavuttaakseen tavoitteensa. Opiskelija laatii itselleen osaamisen kehittämisen suunnitelman.

Sisältö

Kurssi pohjautuu teoriatietoon, jonka lisäksi saat käytännön työkaluja oman osaamisesi johtamiseen. Kurssi sisältää yksilötehtävän, jonka lähteenä käytetään opettajan osoittamaa ja muuta aiheeseen sopivaa kurssimateriaalia. Kurssi on laajuudeltaan 2 opintopistettä, joka vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Huomioitavaa

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää kurssista saadut 2 op Mikroyrittäjyyden perusteet -kurssin 5 op:n suoritukseen.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Ilmoittaudu

Kurssille on jatkuva ilmoittautuminen ennen 30.6.2023.

Lisätietoja koulutuksesta

Koulutussuunnittelija Kristiina Anttila

kristiina.anttila@oulu.fi

puh. 0505924626