TunteVa®-hoitajakoulutus 15 op

28.09.2022–26.04.2023 Ylivieska

TunteVa® -toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empaattisen kohtaamisen, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin. TunteVa®-toiminnassa on kyse muistisairaan henkilön ja hänen läheistensä kuulemisesta arvostavan kohtaamisen keinoin.

Aito kuulluksi tuleminen tukee yksilöä ja hänen perheyhteisöään elämään parasta mahdollista arkea, sairaudesta huolimatta. Menetelmä auttaa ymmärtämään vuorovaikutuksen merkityksen muistisairaan ja hänen läheistensä elämässä.

Aika ja paikka

Koulutus koostuu kahdeksasta (8) lähiopetuspäivästä, joiden välissä osallistujat tekevät oppimisprosessia tukevia välitehtäviä. Lähiopetuspäivät järjestetään Ylivieskassa. Tarkempi paikka lmoitetaan sähköpostiin lähetettävässä kutsussa.

Ke 28.9.2022 klo 9.00-16.00
Ke 19.10.2022 klo 9.00-16.00
Ke 16.11.2022 klo 9.00-16.00
Ke 14.12.2022 klo 9.00-16.00
Ke 1.2.2023 klo 9.00-16.00
Ke 1.3.2023 klo 9.00-16.00
Ke 29.3.2023 klo 9.00-16.00
Ke 26.4.2023 klo 9.00-16.00

Kohderyhmä

Muistisairaiden ihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset, vanhustyön opettajat ja opiskelijat

Kouluttaja

Psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja, traumapsykoterapeuttiopiskelija (valm. 12/2022) Tarja Kangassalo

Lisäksi koulutuksessa on vierailevina kouluttajina sosiaaliohjaaja, fysioterapeutti ja musiikkiterapeutti.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä muistisairaan henkilön mielekkään arjen ylläpitäjänä sekä antaa keinoja kohtaamistilanteisiin ja omaisten ohjaamiseen, vuorovaikutuksen luomiseen ja ylläpitämiseen. Koulutus antaa TunteVa® -hoitajan pätevyyden.

Koulutuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimismenetelmiä - aktivoivasta luennosta toiminnallisiin menetelmiin hyödyntäen osallistujien kokemuksia.
Välitehtävillä harjoitellaan käsiteltyjä asioita käytännössä.

Koulutusohjelman sisältö koostuu seuraavista aihealueista:

  • Vanhustyön eettiset periaatteet
  • Dementoivat sairaudet
  • Suomalainen TunteVa® –toimintamalli (teoreettiset lähtökohdat, disorientaatiovaiheet Feilin mukaan, validaatiotekniikat, yhteisöhoidon periaatteet)
  • Muistisairaus kehossa
  • TunteVa® läheisten apuna
  • Musiikin merkitys
  • Kohtaamisen kuvaaminen - purku ja arviointi
  • Toimintamallin esittely valitsemalleen ryhmälle
  • Kirjallinen tentti

Hinta

800 €

Ilmoittaudu

7.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan toimipaikkaan

Ilmoittautumisaikaa jatkettu 15.9. saakka. Koulutus toteutuu, vielä pari paikkaa vapaana.

Koulutus toteutetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän (7.9.) jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Riitta Niku
riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi
Puh. 044 4652 201