TunteVa -toimintamallin perusteet (lähikoulutus)

TunteVa® -toimintamalli on vuorovaikutusmenetelmä, joka tukee muistisairasta ihmistä empaattisen kohtaamisen, keskustelun ja yhteisöllisyyden keinoin. TunteVa-toiminnassa on kyse muistisairaan henkilön ja hänen läheistensä kuulemisesta arvostavan kohtaamisen keinoin.

Aito kuulluksi tuleminen tukee yksilöä ja hänen perheyhteisöään elämään parasta mahdollista arkea, sairaudesta huolimatta. Menetelmä auttaa ymmärtämään vuorovaikutuksen merkityksen muistisairaan ja hänen läheistensä elämässä.

Aika ja paikka

Ma 29.11. ja ti 30.11.21 klo 9.00-16.00
Kuusamo, paikka ilmoitetaan tarkemmin sähköpostikutsussa osallistujille

Kohderyhmä

Muistisairaiden ihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset, vanhustyön opettajat ja opiskelijat

Kouluttaja

TunteVa-kouluttaja, sairaanhoitaja, työnohjaaja, kotihoidon palveluvastaava Tarja Kangassalo

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä muistisairaan henkilön mielekkään arjen ylläpitäjänä sekä antaa keinoja kohtaamistilanteisiin ja omaisten ohjaamiseen, vuorovaikutuksen luomiseen ja ylläpitämiseen.

1. koulutuspäivä:

  • Vanhustyön eettiset periaatteet - arvostavan kohtaamisen merkitys
  • TunteVa -toimintamallin lähtökohdat
  • TunteVa -toimintamallin periaatteet
  • Keskustelua, yhteenveto, tehtävänanto

2. koulutuspäivä:

  • TunteVa -toimintamalli arjessa – perehdytys päivään
  • TunteVa -toimintamalli arjessa – arjen esimerkit
  • TunteVa -menetelmän mahdollisuudet
  • Keskustelua, yhteenvetoa, elämänikäinen oppiminen

Hinta

250€ sisältäen opetuksen, sähköisen koulutusmateriaalin sekä kahvin ja lounaan molempina koulutuspäivinä

Ilmoittautuminen

12.11. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Kuusamon toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija
Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi 

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru