Tuotantotalouden peruskurssi 5 op (OY)

Kouluttaja

TkT Jukka Majava

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

•    osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
•    osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
•    osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
•    osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
•    osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
•    osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä

Sisältö

Johdanto tuotantotalouteen: Tuotanto ja tuottavuus, Tuotantostrategiat, Kysynnän ennustaminen, Talousmenetelmiä.

Tuotantojärjestelmien suunnittelu: Sijaintipaikka, Layout, Toimitusketjut, Kapasiteetin hallinta, Henkilöstökysymykset.

Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus, Kunnossapito ja luotettavuus.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

  • Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
  • Ennustaminen, Kustannuslaskenta
  • Investointitoiminta, Kestävä kehitys
  • Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
  • Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
  • Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
  • Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
  • MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
  • JIT & Lean, Kunnossapito

Huomioitavaa

Arviointi:
Arviointi: 1-5 ja hylätty

Suoritustapa:

Aloitusluennot sekä luennot Moodlessa, 9 viikkotehtävää (vk. 35-41)ja verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Kirjallisuus:

Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Tuotantotalouden peruskurssi -opintojaksossa 25 €:lla)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät avoimen yliopiston rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (25 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 500 € (kuusamolaisille 375 €).