Tuotekehitys 5 op (OY)

27.4.2020 - 8.6.2020

Aika ja paikka

Aikaisemmista tiedoista poiketen opinnoissa ei ole reaaliaikaisia ac-aloitus- ja päätösluentoja. Kaikki opinnot tehdään verkossa.
Kaikki opiskelumateriaalit ovat Optimassa, johon opiskelija saa ilmoittauduttuaan käyttöoikeuden ja ohjeistuksen.
Opintojen työtila Optimassa avautuu maanantaina 27.4.2020, jolloin julkaistaan kurssin luentosarja.
Kurssin päätösluento julkaistaan Optimassa maanantaina 8.6.2020.

Kouluttaja

Tkt Kai Hänninen

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
•    osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
•    osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
•    osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
•    osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
•    osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
•    osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
•    osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
•    osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Sisältö

•    Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
•    Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
•    Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
•    Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
•    Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
•    Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

•    Tuotekehityksen rooli
•    Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
•    Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
•    Vaatimusmäärittely
•    Tuotelaatu (2 luentoa)
•    Tuotekehityksen toimintamalleja
•    Tuote vs. palvelu

VERKKOTENTIT:
to 13.6.2020  klo 17-20 (1. tentti)
to 8.8.2020    klo 17-20 (1. uusinta)
to 5.9.2020    klo 17-20 (2. uusinta)

Huomioitavaa

Edeltävät opinnot:
Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Arviointi:
Arviointi: 1-5 ja hylätty

Suoritustiedot:

Luennot 20h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti), avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua).  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.
Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Kirjallisuus:

  • Ulrich, K. & Eppinger, S. (2008) Product Design and Development. McGraw-Hill. 358 p.
  • Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p

Hinta

Kuusamo: 100 € (Hinta kuusamolaisille 75 €; Kuusamon kaupunki tukee kuusamolaisten opiskelua avoimessa yliopistossa Tuotantotalouden peruskurssi -opintojaksossa 25 €:lla)
Raahe: 100 €

Hinnat sisältävät avoimen yliopiston rekisterimaksun.

Mikäli opintokokonaisuuden (25 op) suorittaa opintojakso kerrallaan, ts. ilmoittautumalla jokaiseen opintojaksoon erikseen, tulee kokonaisuuden hinnaksi 500 € (kuusamolaisille 375 €).