Turvallinen työyhteisö

Koulutus on osa Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö: Itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana - koulutuskokonaisuutta.

"Turvallinen työyhteisö" on neljäs koulutusosio tässä koulutuskokonaisuudessa.

Aika ja paikka

To 13.4.2023 klo 15-18

La 22.4.2023 klo 9-15

verkkokoulutuksena Zoom- ympäristössä

Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Kohderyhmä

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Pekka Teini, - mielenterveyshoitaja - erityistason MAPA kouluttaja FPI

Kirsi Järvinen, varhaiskasvatuksen kouluttaja, työnohjaaja

Petteri Mikkola, Lto, työnohjaaja, organisaatiokonsultti

Sisältö

1) Haastavasti käyttäytyvä lapsi varhaiskasvatuksessa
- lapsen aggressioon ja vihan tunteisiin vaikuttavat tekijät
- lapsen tunteiden kohtaaminen


2) Turvallinen työyhteisö
- turvallisuuskulttuurin merkitys työpaikalla
- työyhteisön toimintatapojen selkiyttäminen ja vahvistaminen
- johtamisen ja henkilöstön toiminnan merkitys turvallisuuden luomisessa


3) Turvallinen tiimi ja työyhteisö
- Kompleksisuus
- Erilaisuuden haasteet
- Jännitteet ja konfliktit tiimissä
- Psykologinen turvallisuus
- Luottamusta rakentavia toimintatapoja

Koulutusosioon sisältyy käytännönläheinen kehittämistehtävä. Osallistujat toteuttavat kehittämistehtävät työyhteisössään ja kehittämistehtävän tavoitteena
on edistää käytännössä työyhteisön (ml. työntekijät ja lapset) hyvinvointia, turvallisuutta, itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Osallistujat työstävät kehittämistehtävistä kirjalliset ja/tai kuvalliset tuotokset, joissa näkyy kehittämistehtävän käytännön eteneminen sekä hyödyt ja haasteet työyhteisön kannalta.

Huomioitavaa

Tutustu "Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö" - koulutuskokonaisuuteen tarkemmin seuraavan linkin kautta:

https://www.ppkyo.fi/fi/hyvinvoiva-ja-turvallinen-tyoyhteiso-itsesaately-seka-tunne-ja-vuorovaikutustaidot-varhaiskasvatuksen-tyoyhteison-voimavarana-koulutuskokonaisuus-22-23_rhe/

Hinta

Opetushallitus rahoittaa koulutuksen.

Ilmoittautuminen

1.4.2023 mennessä

Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätiedot

hallinto- ja koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p. 044-439 3301

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru