Turvallinen työyhteisö

13.04.2023–22.04.2023 Verkossa

Koulutus on osa Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö: Itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana - koulutuskokonaisuutta.

"Turvallinen työyhteisö" on neljäs koulutusosio tässä koulutuskokonaisuudessa.

Aika ja paikka

To 13.4.2023 klo 15-18

La 22.4.2023 klo 9-15

verkkokoulutuksena Zoom- ympäristössä

Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

Kohderyhmä

varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Kouluttaja

Pekka Teini, - mielenterveyshoitaja - erityistason MAPA kouluttaja FPI

Kirsi Järvinen, varhaiskasvatuksen kouluttaja, työnohjaaja

Petteri Mikkola, Lto, työnohjaaja, organisaatiokonsultti

Sisältö

1) Haastavasti käyttäytyvä lapsi varhaiskasvatuksessa
- lapsen aggressioon ja vihan tunteisiin vaikuttavat tekijät
- lapsen tunteiden kohtaaminen


2) Turvallinen työyhteisö
- turvallisuuskulttuurin merkitys työpaikalla
- työyhteisön toimintatapojen selkiyttäminen ja vahvistaminen
- johtamisen ja henkilöstön toiminnan merkitys turvallisuuden luomisessa


3) Turvallinen tiimi ja työyhteisö
- Kompleksisuus
- Erilaisuuden haasteet
- Jännitteet ja konfliktit tiimissä
- Psykologinen turvallisuus
- Luottamusta rakentavia toimintatapoja

Koulutusosioon sisältyy käytännönläheinen kehittämistehtävä. Osallistujat toteuttavat kehittämistehtävät työyhteisössään ja kehittämistehtävän tavoitteena
on edistää käytännössä työyhteisön (ml. työntekijät ja lapset) hyvinvointia, turvallisuutta, itsesäätely- sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Osallistujat työstävät kehittämistehtävistä kirjalliset ja/tai kuvalliset tuotokset, joissa näkyy kehittämistehtävän käytännön eteneminen sekä hyödyt ja haasteet työyhteisön kannalta.

Huomioitavaa

Tutustu "Hyvinvoiva ja turvallinen työyhteisö" - koulutuskokonaisuuteen tarkemmin seuraavan linkin kautta:

https://www.ppkyo.fi/fi/hyvinvoiva-ja-turvallinen-tyoyhteiso-itsesaately-seka-tunne-ja-vuorovaikutustaidot-varhaiskasvatuksen-tyoyhteison-voimavarana-koulutuskokonaisuus-22-23_rhe/

Hinta

Opetushallitus rahoittaa koulutuksen.

Ilmoittaudu

Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on täynnä!

 

Lisätiedot

hallinto- ja koulutussuunnittelija Elina Kattilakoski

elina.kattilakoski@raahe.fi

p. 044-439 3301