Turvallinen verkkomaailma (etäkoulutus)

Verkkomaailmaa käyttää päivittäin yli kolme miljardia ihmistä erilaisilla alustoilla ja sovelluksilla. Lasten ja nuorten maailmassa älypuhelin on välttämättömyys ja lähes erottamaton osa elämää. Aikanaan esimerkiksi sosiaalinen media nähtiin lapsen ja nuoren elämästä irrallisena toimintana, lähes harrastuksen kaltaisena, mutta nykyään sosiaalisen median maailma nivoutuu saumattomasti fyysisen maailman kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi, nuoren elämäksi. Verkkomaailma ei kuitenkaan ole niin suoraviivaisen yksinkertainen kuin voisi kuvitella ja olemme vasta oppimassa sitä, mitä mahdollisuuksia se antaa ja toisaalta, millä tavalla siellä tulisi käyttäytyä.

Aika ja paikka

Ti 2.11.2021 klo 9.00–15.00 verkossa

Voit osallistua koulutukseen etäluentona omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten kanssa työskenteleville (esim. lastensuojelun ammattilaiset, nuoriso-ohjaajat, opettajat ja kuraattorit).

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

Koulutus antaa tuoreita vinkkejä, näkökulmia, tietoa ja työkaluja nuorten ja lasten verkkomaailmassa toimimiseen. Verkkomaailma käsitteen alle nivotaan koulutuksessa sekä sosiaalinen media eri alustoineen, erilaiset pelialustat, järjestelmät, sovellukset että viestintäkanavat, kuten sähköposti ja muut pikaviestipalvelut.

Koulutus on jaettu tietosuojan lainsäädännölliseen puoleen, hyviin tietosuojakäytäntöihin, käyttäjätilien hallintaan, vastuisiin ja velvollisuuksiin, nettietikettiin, nuoria ja lapsia kohtaaviin riskeihin sekä yleiseen käyttäytymiseen verkkomaailmassa kuten mediakriittisyyden rakentamiseen.

Koulutuksen tarkoituksena ei ole yksistään antaa näkökulmia erilaisiin verkkomaailman uhkiin vaan kertoa myös sen mahdollisuuksista. Koulutus on rakennettu aidosta halusta tehdä verkosta kaiken ikäisille turvallinen ja miellyttävä tapaamispaikka ja ehtymätön tiedon väylä, kun yhteiset säännöt ovat selvät. Koulutuksessa tarkoituksena ei ole pelkästään lasten ja nuorten oikeuksien kuvaaminen vaan siinä nostetaan esille myös lasten ja nuorten vastuut verkkomaailmassa ja tietosuojassa. Verkkomaailman käytöstapojen opettelu ei ole sananvapauden riistämistä vaan ihan tavallisten hyvien tapojen opettelua.

Hinta

140 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

14.10.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru