Tutkimusseminaari 5 op (OY) - ay700627A

Aika ja paikka

Aloitusistunto: ti 14.1.20 klo 17.00-18.30
Tutkimussuunnitelmien esittäminen: ti 18.2.20 klo 17.00-18.30
Seminaaritöiden käsittely: ti 21.4. klo 17.00-20.00 ja ti 5.5.20 klo 17.00-19.00

Lähiopetus Oulussa, etäyhteyden kautta muihin kesäyliopiston toimipaikkoihin.
Opetuspaikat ilmoitetaan myöhemmin.

Kouluttaja

Dosentti Jarmo Pulkkinen

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy filosofisen tutkielman tekemiseen ja kriittiseen keskusteluun jonkin ajankohtaisen tutkimusteeman kautta

Sisältö

Tutkielman laatiminen ja osallistuminen seminaari-istuntoihin.