Tutustuminen sosiologiseen tutkimukseen 5 op (OY) - ay414079P

Aika ja paikka

Ma-ti 1.-2.8. klo 16.30-19.45
Ma-ke 22.-24.8.2022 klo 16.30-19.45

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • kykenee erilaisten tutkimusten ja selvitysten referointiin ja arviointiin laatimalla referaatin omaan kiinnostuksensa pohjalta valitusta tieteellisestä tekstistä
  • kykenee tieteelliseen kirjoittamiseen laatimansa referaatin ja esseen pohjalta.
  • on saanut harjoitusta yhteiskunnallisista ja yhteiskuntatieteellisistä asioista käytävään keskusteluun osallistumisesta.

Sisältö

  • Ajankohtainen sosiologinen tutkimus ja/tai sosiologian klassikkotutkimukset ja niiden viimeaikaiset sovellukset  
  • Tieteellisen tekstin ymmärtäminen, tuottaminen ja arviointi

Toteutustapa

  • Pienryhmätyöskentely 20 h
  • Itsenäistä työskentelyä 115 h
  • Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, referaatin laadinta, sen esittely pienryhmässä ja toisen opiskelijan referaatin opponointi sekä esseen laadinta

Oppimateriaali

  • Tieteellisten journaalien (esim. Sosiologia, Sociology, Acta Sociologica) artikkelit
  • Muu kirjallisuus opiskelijan valitseman esseeaiheen mukaisesti

Arviointiasteikko

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru