Tutustuminen sosiologiseen tutkimukseen 5 op (OY) - ay414079P

01.08.2022–24.08.2022 Oulu

Aika ja paikka

Ma-ti 1.-2.8. klo 16.30-19.45
Ma-ke 22.-24.8.2022 klo 16.30-19.45

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • kykenee erilaisten tutkimusten ja selvitysten referointiin ja arviointiin laatimalla referaatin omaan kiinnostuksensa pohjalta valitusta tieteellisestä tekstistä
  • kykenee tieteelliseen kirjoittamiseen laatimansa referaatin ja esseen pohjalta.
  • on saanut harjoitusta yhteiskunnallisista ja yhteiskuntatieteellisistä asioista käytävään keskusteluun osallistumisesta.

Sisältö

  • Ajankohtainen sosiologinen tutkimus ja/tai sosiologian klassikkotutkimukset ja niiden viimeaikaiset sovellukset  
  • Tieteellisen tekstin ymmärtäminen, tuottaminen ja arviointi

Toteutustapa

  • Pienryhmätyöskentely 20 h
  • Itsenäistä työskentelyä 115 h
  • Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn, referaatin laadinta, sen esittely pienryhmässä ja toisen opiskelijan referaatin opponointi sekä esseen laadinta

Oppimateriaali

  • Tieteellisten journaalien (esim. Sosiologia, Sociology, Acta Sociologica) artikkelit
  • Muu kirjallisuus opiskelijan valitseman esseeaiheen mukaisesti

Arviointiasteikko

0-5