Tutustuminen metodologiaan ja metodiikkaan 5 op (OY) - ay414078P

Aika ja paikka

Ma-ke 6.-8.6. klo 16.30-19.15
Ma-ke 13.-15.6.2022 klo 16.30-19.15

Opinnot järjestetään etäopetuksena.

Kouluttaja

YTM Juha Koskela
YTM Birgitta Vinkka

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija

  • tuntee alustavasti yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen perusteet, empiirisen tutkimuksen lähtökohdat sekä keskeisimmät menetelmät ja niihin liittyvät käsitteet
  • kykenee soveltamaan niitä omassa empiirisessä selvitys- ja tutkimustyössään.

Sisältö

  • Tutkimuksen tieteenfilosofiset lähtökohdat
  • Yhteiskuntatieteellinen tutkimusprosessi
  • Empiirisen sosiologisen tutkimuksen metodit

Toteutustapa

Luentoja 20 h, Itsenäistä työskentelyä 115 h, aktiivinen osallistuminen luennoille, luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen

Tenttiajat

Ma 27.6., ma 29.8. tai ma 3.10.2022 klo 17.00-19.00, toteutetaan Moodle-tenttinä

Oppimateriaali

  • Kuula, A. 2011. Tutkimusetiikka. Tampere, Vastapaino.
  • Mills, C. W. 2015. Sosiologinen mielikuvitus. Helsinki, Gaudeamus.

Arviointi

0-5

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru