Työaika-asiat

25.01.2023 Kuusamo, Verkossa

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. Tavoitteena on ollut ajantasaistaa lakia ottaen huomioon elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tapojen muutokset sekä EU:n työaikadirektiivin ja muiden kansainvälisten sopimusten vaatimukset. Laissa on erityisesti otettu huomioon työntekijöiden suojeluperiaate, esim. viikkotyöaikaa on rajoitettu sekä eri alojen erityistarpeet lisätyn sopimismahdollisuuden ansiosta.

Aika ja paikka

Ke 25.1.23 klo 8.30-12.30 Kuusamo ja verkko

Koulutukseen voi osallistua joko paikan päällä Kuusamossa tai etänä omalla laitteella (Zoom). Tarkemmat ohjeet etäosallistumiseen sekä koulutuspaikka lähetetään osallistujille koulutuskutsussa noin viikko ennen koulutuksen ajankohtaa.

Kohderyhmä

•    Esimies- ja työnjohtotehtävissä olevat, esim. työnjohtajat, henkilöstö-/talousosaton päälliköt, työsuhdepäälliköt, palkkakonttorin esimiehet ja palkanlaskijat, atk-henkilöt silloin kun tehdään muutoksia omiin palkkaohjelmiin
•    Henkilöt, jotka valvovat palkansaajien etua valittuina edustajina, kuten esim. luottamushenkilöt ja työsuhdevaltuutetut
•    Pienyritysten toimitusjohtajat
•    Oikeustiedettä opiskelemaan lähtevät ja työlainsäädäntöä tenttivät

Kouluttaja

Varanotaari, OTK Maire Kokko

Sisältö

•    Lisä- ja ylityön määräytymiseen vaikuttavat taustatiedot
•    Säännöllisen työajan järjestäminen
•    Lepoajat
•    Säännöllisen työajan ylittäminen
•    Lisä- ja ylityöstä maksettava korvaus
•    Työaika-asiakirjat ja työaikakirjanpito

Hinta

105 € osallistuttaessa lähiryhmässä sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin ja lounaan

95 € osallistuttaessa etänä sisältäen koulutuksen ja koulutusmateriaalin

Ilmoittaudu

11.1. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon

Koulutus järjestetään, mikäli on riittävästi ilmoittautuneita em. määräaikaan mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Tiedustelut:

Koulutussuunnittelija Johanna Riekki
p. 040 753 5716
johanna.riekki@kuusamo.fi