Työelämän tietosuoja (etäkoulutus)

Etenkin sosiaali- ja terveysalan yrityksissä keskitytään paljon siihen, miten potilaiden ja asiakkaiden henkilötietojen käsittely ja hallinta on hoidettu. Kuitenkin tietosuojan osalta yrityksillä ja organisaatioilla on hallussaan paljon henkilötietoja, jotka koskevat omaa henkilöstöä. Näihin henkilötietoihin liittyy hieman erilaisia painopisteitä ja näkökulmia kuin asiakkaiden henkilötietoihin. Tähän sovelletaan omaa lainsääntöä: työelämän tietosuojalaki 759/2004.

Aika ja paikka

To 18.11.2021 klo 9.00–15.00 verkossa

Voit osallistua koulutukseen etäluentona omalta laitteeltasi. Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työntekijöitä työllistäville yrittäjille, johtajille, esimiehille ja vastaaville erityisesti sosiaali- ja terveysalalla.

Kouluttaja

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation asiantuntija, MBA Heidi Ilmonen

Heidi on kouluttanut sosiaali- ja terveysalan yrittäjiä ja henkilöstöä alan muuttuvien tietosuoja -ja tietoturvavaatimusten osalta useiden vuosien ajan. Oman tietojärjestelmän kehitystyö ja tiivis yhteistyö viranomaisten ja alan yrittäjien kanssa on opettanut käytännössä sen, mitä eri vaatimuksia sote-organisaatioiden tulee täyttää tietosuojan ja tietoturvan osalta.

Palautteita Heidin aiemmista koulutuksista:

Heidillä on mukavan välitön ja mutkaton lähestymistapa ja vertaisuus yrittäjänä on myös tärkeä tekijä, puhuimme heti "samaa kieltä".

Oli tiivis ja hyödyllinen kokemus, pääsin heti tekemään tarvitsemiani tehtäviä.

Kouluttajana Heidi on kuunteleva ja osaavaa sekä käytännön ratkaisuja hakeva.

Sisältö

Koulutuksessa keskitytään seuraaviin teemoihin:

  • Miten sovittaa yhteen työntekijöiden yksityisyyden suoja ja työnantajan tarpeet?
  • Mikä voi haastaa tätä näkökulmaa esimerkiksi digitalisoituvan työympäristön ja työturvallisuuden toteuttamisen osalta?
  • Miten työnantaja voi tunnistaa omaan työyhteisöön liittyen näitä erilaisia näkökulmia?
  • Minkälaisia erilaisia tietosuojakysymyksiä työsuhteen elinkaareen sisältyy, aina rekrytoinnista, työsuhteen päättymiseen saakka?

Erilaisten henkilöstön henkilötietoihin liittyvien tilanteiden kohtaaminen ja työntekijän henkilötietojen käsittely vaativatkin työnantajalta suunnitelmallisuutta sekä selkeitä sääntöjä ja ohjeita. Koulutuksesta saat näkemyksiä myös tähän ja siihen mitä työelämän tietosuojalaki velvoittaa työnantajilta käytännössä.

Hinta

140 € sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

1.11.21 mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja. Koulutus toteutetaan mikäli ilmoittautuneita on riittävästi määräpäivään mennessä.

Lisätietoa

Koulutussuunnittelija Eija Raatikainen
Puh. 044 465 2202
eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru