Työkaluja monikulttuuriseen osaamiseen

Webinaarien tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteistoimintaa sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistyspalveluissa. Tavoitteena on myös lieventää monikulttuurisuuden tuomia haasteita, edistää monikulttuurista kompetenssia ja hävittää maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä “kuilua”.

Aika ja paikka

Webinaari 1
To 17.3.2022 klo 12.00–16.00

Webinaari 2
To 28.4.2022 klo 9.00–15.00

Webinaarit toteutaan etäopetuksena Zoomin kautta, voit osallistua omalta koneeltasi käsin. Tarvitset koulutuksissa mikrofonin ja mielellään myös kameran.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö ja alan opiskelijat

Kouluttaja

Monikulttuurisuuden kouluttajat Marjo-Riitta Keränen ja Karimi Ngui

Marjo-Riitta ja Karimi ovat maahanmuuttotyön asiantuntijoita, heillä on laaja kokemus monikulttuurisesta työstä usean vuoden ajalta. He tekevät päivittäin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa maahanmuuttajien asioissa, ja ovat tässä työssään huomanneet runsaasti puutteita ammattilaisten monikulttuurisen työn osaamisessa (mm. kulttuurierot sekä monikulttuurisuuden vaikutukset ja haasteet).

Sisältö

Webinaari 1: Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa
To 17.3.2022 klo 12.00–16.00

 • Maahanmuuttajaryhmät Suomessa
 • Eri maahanmuuttaja ryhmien oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin
 • Monikulttuurisuuden vaikutukset sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • Kulttuurisensitiivinen työote
 • Tulkkivälitteinen työskentely
 • Monikulttuurisuuden tuomat haasteet sosiaali- ja terveydenhuollossa

Webinaari 2: Maahanmuuttajien mielenterveys
To 28.4.2022 klo 9.00–15.00

 • Mielenterveyshaasteiden käsittely monikulttuurisessa työssä
 • Traumakokemukset
 • Väkivallan eri muodot (kunniaväkivalta, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, eristäminen, taloudellinen ja seksuaalinen)
 • Kidutuksen uhrit (lapsi, nuori ja aikuinen kidutuksen uhrina)
 • Tunteiden tunnistaminen ja käsittely
 • Maahanmuuttajan mielenterveyslukutaito
 • Voimaistaminen ja traumainformoitu työote

Lisätietoa: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi

Kokonaisuuteen sisältyvät kurssit

Hinta

Webinaari 1 (17.3.22): 90 € sisältäen sähköisen materiaalin

Webinaari 2 (28.4.22): 150 € sisältäen sähköisen materiaalin

Ilmoittautuminen

Webinaari 1 (17.3.) 28.2. mennessä ja Webinaari 2 (28.4.) 11.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoon alla olevan ilmoittautumislinkin kautta; webinaareissa on rajoitettu osallistujamäärä

lmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru