Työkalupakki hyvään esimiestyöhön ja johtamiseen -valmennuskokonaisuus esimiehille

Aika ja paikka

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Tiedustele etätoteutusta omalle ryhmällesi myös muulle paikkakunnalle!

 

Moduli 1

Hyvä esimiestyö ja johtajuus tänä päivänä ke 28.10.2020 klo 12.30-16.00

Moduli 2

Työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen ke 25.11.2020 klo 12.30-16.00

Moduli 3

Muutosten ja kriisien johtaminen -mitä esimiestyössä on hyvä ottaa huomioon? ke 27.1.2021 klo 12.30-16.00

Moduli 4

Rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen esimiestyössä ke 24.2.2021 klo 12.30-16.00

Moduli 5

Esimiehen ajanhallinta ke 24.3.2021 klo 12.30-16.00

Moduli 6

Voimavarainen esimies ke 21.4.2021 klo 12.30-16.00

Kohderyhmä

Esimiehet ja muut vastuutyössä toimivat henkilöt

Kouluttaja

Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjä, psykologi, KM, työnohjaaja STOry, Kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti Kristiina Lampela

Sisältö

Valmennuskokonaisuuden tavoitteena on tukea esimiehiä heidän esimiestyössään ja erilaisten käytänteiden löytämisessä esimiestyön haasteellisempiinkin tilanteisiin. Valmennuskokonaisuudessa on kuusi modulia joihin on mahdollista osallistua joko yksittäin tai koko valmennuskokonaisuuteen.

Moduli 1: Hyvä esimiestyö ja johtajuus tänä päivänä

ke 28.10.2020 klo 12.30-16.00

 • Miten esimiestyö on muuttunut?
 • Hyvä esimiestyö tänä päivänä
 • Esimiehen keskeiset tehtävät
 • Miten y- ja z-sukupolvia johdetaan?
 • Miten huolehtia esimiehenä, että pysyy riittävän uusiutumiskykyisenä?

Moduli 2: Työn sujuvuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen

ke 25.11.2020 klo 12.30-16.00

 • Mistä työn sujuvuus ja työyhteisön hyvinvointi rakentuu?
 • Mikä työn sujuvuutta ja työyhteisön hyvinvontia haastaa?
 • Psykologinen turvallisuus ja sen merkitys työyhteisössä
 • Haastavat esimiestyön tilanteet ja esimiehen rooli
 • Miten ottaa esimiehenä asioita puheeksi

Moduli 3: Muutosten ja kriisien johtaminen -mitä esimiestyössä on hyvä ottaa huomioon?

ke 27.1.2021 klo 12.30-16.00

 • Muutostilanteet ja kriisit työyhteisössä (esim. korona)
 • Muutosten ja kriisien tuomia reaktioita yksilöissa ja työyhteisöissä
 • Muutoksiin liittyvät tunteet ja tunteinen johtaminen
 • Esimiehen rooli muutos- ja kriisitilanteissa
 • Miten esimies voi tukea työyhteisön eteenpäin pääsyä muutostilanteissa?
 • Esimiehen oman jaksamisen tärkeys

Moduli 4: Rakentava palautteen antaminen ja vastaanottaminen esimiestyössä

ke 24.2.2021 klo 12.30-16.00

 • Esimies ja palautteen merkitys esimiestyössä
 • Palautteen antamisen merkitys
 • Palautteen vastaanottamisen merkitys
 • Miten esimiehenä voi toimia palautetilanteissa rakentavasti ja työyhtesön hyvää toimintaa tukien?
 • Käytännön askelmerkkejä esimiestyön palautetilanteisiin

Moduli 5: Esimiehen ajanhallinta

ke 24.3.2021 klo 12.30-16.00

 • Tehokkaan ajanhallinnan ABC
 • Miten tunnistaa tärkeää ja olennaista
 • Työn aikavarkaiden tunnistaminen
 • Priorisoinnin merkitys
 • Kognitiivisen ergonomian anti esimiestyössä
 • Käytännönkeinoja oman ajanhallinnan tueksi esimiehenä

Moduli 6: Voimavarainen esimies

ke 21.4.2021 klo 12.30-16.00

 • Itsen johtaminen esimiehenä
 • Mikä merkitys esimiehen voimavaraisuudella on esimiehelle itselleen? Entä työyhteisölle?
 • Esimiehen ja esimiestyön voimavara- ja kuormitustekijöitä
 • Konkreettisia keinoja omaan stressin säätelyyn ja voimavaroista huolehtimiseen esimiehenä
 • Riittävän palautumisen merkitys esimiestyössä

 

Hinta

100 €/moduli sisältäen materiaalin

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tarkentuu myöhemmin

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja