Työnantajan velvoitteet työntekijän työkyvyn alentuessa

02.05.2024 Verkossa

Aika

To 2.5.2024 klo 9-12

Paikka

Verkossa

Kenelle

Johtajat, esihenkilöt ja henkilöstöhallinnon edustajat

Ilmoittautuminen

23.4.2024 mennessä

Hinta

195 euroa

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Teija Pitkänen
teija.pitkanen@raahe.fi
Puh. 040 130 8103

Aika ja paikka

Koulutus toteutetaan Zoomissa to 2.5.2024 klo 9-12.

Tarkemmat tiedot Zoomin käytöstä ja linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse muutama päivä ennen koulutusta.

Tallenne: Koulutuksesta toimitetaan osallistujille jälkikäteen linkki tallenteeseen, joka on katsottavissa kahden viikon ajan.

Kohderyhmä

Kuntien ja muiden julkisten organisaatioiden johtajat, esihenkilöt ja henkilöstöhallinnon edustajat, jotka haluavat päivittää tietojaan työnantajan ajankohtaisista velvollisuuksista ja työkyvyn tukemisesta.

Kouluttaja

OTM, asianajaja Alexa Kavasto, VALO Partners Asianajotoimisto Oy.

Alexa Kavasto on erityisesti työoikeuteen erikoistunut juristi. Toimeksiantojen ohella hän kouluttaa jatkuvasti julkisten ja yksityisten organisaatioiden esihenkilöitä ja henkilöstöhallintoa. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja ja kirjoja, joissa käsitellään erityisesti työntekijän terveydentilaan ja työkykyyn liittyviä teemoja. Hän tekee parhaillaan myös väitöskirjaa aiheesta.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa työnantajan ajankohtaisista velvollisuuksista työntekijän työkyvyn alentuessa. Samalla osallistujat saavat konkreettisia työkaluja työkyvyn hallintaan.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään terveydentilatietojen käsittelyyn, työkyvyn alentumisen ennaltaehkäisyyn, työnantajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin työntekijän työkyvyn alentuessa sekä työsuhteen päättämiseen liittyviin kysymyksiin.

Koulutuksen aikana saat vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten työntekijän työkykyä voi selvittää jo haastatteluvaiheessa?
  • Mikä on terveydentilatieto? Miten työntekijän terveydentilatietoja saa työpaikalla käsitellä?
  • Minkälaisia käytännön keinoja työnantajalla on työntekijän työkyvyttömyyden ehkäisyyn?
  • Miten työnantaja täyttää työturvallisuuslain mukaiset velvoitteensa työntekijän työkyvyn alentuessa?
  • Miten varhaisen tuen malli kannattaa laatia?
  • Voiko työntekijän määrätä osallistumaan työterveysneuvotteluun?
  • Minkälaisia uusia lisävelvoitteita yhdenvertaisuuslaki asettaa työnantajalle työntekijän työkyvyn alentuessa?
  • Miten arvioidaan tilannetta, jossa poissaoloja ei ole, mutta sairaus aiheuttaa olennaisia vaikutuksia työn suorittamiselle tai esimerkiksi epäasiallista käytöstä työpaikalla?
  • Milloin työsuhteen päättäminen on mahdollista työntekijän työkyvyn alentuessa terveydentilasta johtuvasta syystä?
  • Minkälaista näyttöä työnantaja voi työkyvyn alentumisesta saada?

Hinta

195 euroa sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin ja linkin tallenteeseen.

Ilmoittaudu

23.4.2024 mennessä alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.