Työniloa, työhyvinvointia ja työyhteisötaitoja -valmennuskokonaisuus henkilöstölle

Aika ja paikka

Ylivieska, tarkempi paikka ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa

Tiedustele etätoteutusta omalle ryhmällesi myös muulle paikkakunnalle!

 

Moduli 1

Hyvä ja rakentava vuorovaikutus työyhteisössä ti 27.10.2020 klo 12.30-16.00

Moduli 2

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen työntekijänä ti 24.11.2020 klo 12.30-16.00

Moduli 3

Työyhteisötaidot -miten voimme vaikuttaa jokainen työpaikan ilmapiiriiin? ti 26.1.2021 klo 12.30-16.00

Moduli 4

Työn merkitys ja merkityksellisyys ti 23.2.2021 klo 12.30-16.00

Moduli 5

Stressi ja stressinsäätely -miten voimme yksilöinä vaikuttaa? ti 23.3.2021 klo 12.30-16.00

Kohderyhmä

Koulutuspäivät sopivat eri organisaatioissa työskenteleville henkilöille ja muille kiinnostuneille

Kouluttaja

Johtamisen ja työyhteisöjen kehittäjä, psykologi, KM, työnohjaaja STOry, Kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti Kristiina Lampela

Sisältö

Valmennuskokonaisuudessa perehdytään työyhteisätaitoihin sekä niiden merkitykseen työyhteisössä ja organisaatiossa. Valmennus tarjoaa välineitä, joiden avulla kehität työyhteisötaitojasi ja lisäät jaksamistasi. Valmennuskokonaisuudessa on viisi eri modulia joihin on mahdollista osallistua yksittäin tai osallistuen koko valmennuskokonaisuuteen.

Moduli 1: Hyvä ja rakentava vuorovaikutus työyhteisössä

ti 27.10.2020 klo 12.30-16.00

 • Vuorovaikutuksen merkitys työssä, työn sujuvuudessa, työviihtyvyydessä ja työnilossa?
 • Mistä hyvä rakentava vuorovaikutus rakentuu?
 • Samanlaisuus ja erilaisuus - miten ne vaikuttavat työssä
 • Tunteet ja tunteiden säätely
 • Kun olemme eri mieltä, miten toimia?
 • Rakentavan vuorovaikutuksen keskeisiä esimerkkejä käytännössä

Moduli 2: Palautteen antaminen ja vastaanottaminen työntekijänä

ti 24.11.2020 klo 12.30-16.00

 • Palautteen antamisen merkitys
 • Palautteen vastaanottamisen merkitys
 • Kumpi minua haastaa enemmän? Palautteeen antaminen vai vastaanottaminen?
 • Tunteet ja tunteiden säätely palautetilanteissa
 • Käytännöllisiä askelmerkkejä rakentavan palautteen antamiseen sekä palautteen vastaanottamiseen

Moduli 3:Työyhteisötaidot -miten voimme vaikuttaa jokainen työpaikan ilmapiiriin?

ti 26.1.2021 klo 12.30-16.00

 • Mitä ovat työyhteisötaidot
 • Oikeuksiamme ja velvollisuuksiamme työssä
 • Käytöstapojen merkitys
 • Miten otan asioita työntekijänä rakentavasti puheeksi
 • Miten vastaanotan palautetta -myönteistä tai korjattavaa?

Moduli 4: Työn merkitys ja merkityksellisyys

ti 23.2.2021 klo 12.30-16.00

 • Miten työn merkitystä voi jäsentää? Mitä työ minulle merkitsee?
 • Mitä on työn merkityksellisyys?
 • Työn voimavaratekijät ja niiden merkitys
 • Työn kuormitustekijät ja kuinka olla niiden kanssa?
 • Miten työn iloa ja työn mahdollista imuakin voi toteuttaa?

Moduli 5: Stressi ja stressin säätely -miten voimme yksilöinä vaikuttaa?

ti 23.3.2021 klo 12.30-16.00

 • Hyvä ja huono stressi
 • Kehon ja mielen yhteys
 • Miten stressiä voi säädellä?
 • Työyhteisön rakenteet ja keinot stressinsäätelyssä
 • Palautuminen -mitä se on?
 • Miten voin yksilönä vaikuttaa omaan stressinsäätelyyn ja riittävään palautumiseen?

 

Hinta

100 €/moduli sisältäen materiaalin

Ilmoittautuminen

Kolme viikkoa ennen kunkin modulin ajankohtaa

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.