Työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen asiakkaan kotona (etäkoulutus)

Mitä pitää ottaa huomioon, kun työntekijä menee asiakkaan kotiin tai kotirauhan piiriin kuuluvaan paikkaan, kuten asuntolaan tai palvelutaloon?

Asiakkaan omaan kotiin mennessä työntekijän on hyvä tunnistaa asiakkaan yksityisyyteen, kotirauhaan ja itsemääräämisoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä sekä työntekijän omaan yksityisyyden suojaan ja työturvallisuuteen liittyvät säännökset. Työntekijältä vaaditaan asiakkaan kotiin mennessä asiasisällön ja asiantuntijuuden lisäksi herkkää tilannetajua ja itsensä johtamisen taitoja - kykyä kohdata erilaisia asiakkaita.

Aika ja paikka

To 22.4.2021 klo 12.00–16.00 verkossa
Voit osallistua etänä omalta laitteeltasi, tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille sähköpostiin.

Kohderyhmä

Koulutus sopii sosiaalihuollon työntekijöille, jotka ovat tekemisissä asiakkaiden palveluiden arvioinnin kanssa ja niille, jotka toteuttavat asiakkaan palveluita asiakkaan kotona, kuten henkilökohtaiset avustajat, perhehoitajat ja sosiaalihuollon kotipalveluiden toteuttamiseen osallistuvat henkilöt.

Kouluttaja

Lakimies Liisa Murto ja valmentaja Seija-Maria Lehtonen

Liisa Murto on sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön ja perusoikeuksiin erikoistunut lakimies. Liisalla on pitkä kokemus sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuollon erityislakien soveltamisesta ja niihin liittyvistä asiantuntijatehtävistä.
Seija-Maria Lehtonen on kokenut kouluttaja ja kilpaurheilutaustan omaava valmentaja, jonka erityisalaa on vuorovaikutuskoulutus ja tiimityön kehittäminen. Seija-Marialla on paljon kokemusta myös psyykkisen suorituskyvyn valmennuksesta eri työelämän sektoreilla.

Sisältö

Asiakkaan omaan kotiin mennessä työntekijän on hyvä tunnistaa asiakkaan yksityisyyteen, kotirauhaan ja itsemääräämisoikeuteen liittyvää lainsäädäntöä sekä työntekijän omaan yksityisyyden suojaan ja työturvallisuuteen liittyvät säännökset. Työntekijältä vaaditaan asiakkaan kotiin mennessä asiasisällön ja asiantuntijuuden lisäksi herkkää tilannetajua ja itsensä johtamisen taitoja - kykyä kohdata erilaisia asiakkaita. Hyvät vuorovaikutustaidot korostuvat. Erityisesti silloin kun tehdään asiakkaan palvelutarpeen arviointia, täytyy kertoa juridisesti vaikeita asioita ja samalla onnistua dialogissa. Työntekijän toimiessa asiakkaan henkilökohtaisena avustajana, perhehoitajana tai kodinhoitajana on hänelle tärkeää tietää oma roolinsa ja tehtävänänsä. Selkeä työsuunnitelma, ratkaisukeskeinen työote ja työntekijän hyvä mielenhallinta auttaa pääsemään onnistuneeseen lopputulokseen.

1. Juridiset perusteet

Asiakkaan yksityisyyden suoja

 • Yksityisyyden suojaan koskevat lainsäännökset
 • Kotirauha – sen merkitys ja ketä se suojaa
 • Salassapito
 • Itsemääräämisoikeus – mitä se tarkoittaa

Kotikäynti palvelutarpeen arvioinnin tekemiseksi

 • Palvelutarpeen arviointia koskevat säännökset
 • Asiakkaan mielipiteen selvittäminen ja asiakkaan osallisuus
 • Asiakkaan omaisten ja laillisen edustajan osallistuminen

Asiakkaan kotona tapahtuvat sosiaalihuollon palvelut

 • Kotirauhan piiri -mitkä kaikki paikat rinnastetaan kotiin
 • Henkilökohtainen apu -mitä työntekijä pitää tietää avun luonteesta ja palvelun sisällöstä
 • Asumispalveluiden, perhehoidon ja kotihoidon palvelut -mitä työntekijän pitää tietää palvelun sisällöstä

Työntekijän oikeussuoja

 • Työntekijän yksityisyyden suoja
 • Työturvallisuus

2. Vuorovaikutustaidot ja ratkaisukeskeinen työote

Taitava vuorovaikutus onnistumisen edellytyksenä

 • Itsetuntemus ja mielenhallinta
 • Taitavat sanavalinnat ja kuuntelemisen taito

Toimivan ilmapiirin rakentaminen

 • Ratkaisukeskeisen työotteen peruselementit
 • Ilmapiirin tietoinen edistäminen ja hyvä yhteistyö

Mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaiseminen

 • Konfliktin ennaltaehkäisy
 • Eväitä ongelmien ratkaisemiseksi

Valmistautuminen kotikäyntiin

 • Ennakkoon selvitettäviä asioita

Huomioitavaa

Voit kirjoittaa lisätietoihin aiheeseen liittyviä ennakkokysymyksiä.

Hinta

90 € sisältäen koulutuksen ja materiaalin sähköisenä, kysy myös ryhmätarjousta

Ilmoittautuminen

7.4. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.
Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.

Lisätietoja

Riitta Niku, puh. 044 465 2201, riitta.niku@pohjois-pohjanmaa.fi

 
Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Käytämme oheisia kolmansien osapuolten evästeitä kävijäseurantaan ja markkinointiin, mikäli annat niille suostumuksen.

Facebook
Mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Google
Kävijäseurantaan ja mainontaan liittyvä tiedonkeruu
Hyväksy
Kiellä
Peru